Lokalpolitik

Politikere trækker en streg

HB skal selv stå for banekridtning, mener teknik og miljøudvalget

HADSUND:Det har vakt nogen undren i teknik og miljøudvalget, at Hadsund Boldklub ikke har kunnet finde en erstatning for kommunens gartnerafdeling, som hidtil har stået for kridtning af HBs baner. Sidste år besluttede udvalget med byrådets velsignelse at sidestille HB med de øvrige idrætsforeninger i kommunen, således at klubben selv skulle udføre banekridtningen. HB fik til gengæld 60.000 kr. i årligt tilskud til at udføre opgaven for. Men beslutningen er ikke ført ud i livet, fordi HB har meddelt, at man ikke har mandskab til opgaven og heller ikke kan skaffe det. Derfor beder man om, at den gamle ordning fortsættes. Men nej, siger udvalget, som med den oprindelige beslutning ville sikre mere tid til gartnerafdelingens primære opgaver med at vedligeholde kommunens grønnearealer. - Hensigten var i øvrigt at stille klubberne ens, og derfor fastholder vi beslutningen. Det må HB så finde en løsning på, siger udvalgsformand Knud Christensen. Han forklarer, at 60.000 kr. efter udvalgets opfattelse er en ganske rundhåndet kompensation, og at han har desuden svært ved at forstå, at det skulle være umuligt for klubben at klare opgaven. - I betragtning af, at arbejdet kun skal udføres seks-syv måneder om året og vel næppe er en fuldtidsstilling kunne jeg godt forestille mig, at man ville kunne finde en person, der ville påtage sig jobbet for de penge. Det svarer jo næsten til, hvad man kan få i dagpenge, siger han. Knud Christensen pointerer, at udvalget efter hans opfattelse har vist velvilje ved at forlænge den gamle aftale året ud.