Lokalpolitik

Politikere trækker trussel om polianmeldelse tilbage

DGU Lejeboliger Aps. så stort på manglende byggetilladelse i flere måneder

NIBE:DGU Lejeboliger Aps. ved Niels Færch slipper i denne omgang for at blive meldt til politiet for at bygge uden tilladelse. Udvalget for teknik og miljø godkendte 8. december 2004 en større ombygning af ejendommen Voldborggade 16 i Nibe by. Den ligger inden for bevaringsplanområdet, og godkendelsen var betinget af, at DGU Lejeboliger Aps. ved Niels Færch satte såkaldte dannebrogsvinduer i facaden mod vejen, og at der ikke blev lavet ovenlys i taget. Som betingelse for godkendelsen måtte byggearbejdet ikke gå i gang uden byggetilladelse, og forvaltningen understregede, at tilladelsen ikke blev bevilget, før den havde modtaget revideret projektmateriale med facadetegninger uden rytterlys og med danne-brugsvinduer i facaden mod vejen. En måned senere 7. januar 2005 sendte kommunen en rykkerskrivelse for det manglende nye tegningsmateriale, men forgæves, og 8. april 2005 udstedte forvaltningen et påbud om at standse byggeriet i Voldborggade. 8. juni 2005 havde Niels Færch fortsat ikke reageret, og Folkeregistret oplyste sågar, at der var flyttet beboere ind på adressen. Udvalget for teknik- og miljø har besluttet at udsætte sagen og droppe muligheden for en politianmeldelse af Niels Færch indtil tidligst næste møde. Det sker efter modtagelsen af et brev fra DGU Lejeboliger Aps. - Politianmeldelse er jo en af de ting, vi nogle gange skal skride til i den slags sager, men det sker ikke ligenu, siger den ferieramte formand for teknik- og miljøudvalget, Elin Møller (S). - Brevet forklarer nogle af årsagerne til, at DGU Lejeboliger ikke har reageret på kommunens utallige henvendelser som eksempelvis byggestandsnings-påbudet, og det beklager noget af det skete, men jeg erindrer ikke brevets præcise indhold. Teknisk Forvaltning vil ikke udlevere brevet fra DGU Lejeboliger før tidligst mandag, hvor stadsingeniør Erik Søe Christiansen og kommunaldirektør Hanne Dahl vender hjem fra ferie, og Niels Færch var ikke at træffe før redaktionens slutning torsdag.