Redningsvæsen

Politikere tygger på modeller

Afgørelse om besparelser i amtsrådet i april

NORDJYLLAND:Om en måned vil amtsrådets sundhedsudvalg afgøre, hvilke valgmuligheder det samlede amtsråd får, når det i april afgør, hvor der skal spares fire mio. kr. på ambulanceberedskabet. På amtsrådsmødet 11. februar ville politikerne ikke uden videre godkende udvalgets første forslag, som betød, at ambulanceberedskabet i Farsø, Støvring og Brovst ændres til en såkaldt akutbil. Samtidig reduceres beredskabet ifølge forslaget i Sæby og Hirtshals. Sundhedsudvalget fik besked på at overveje alternative modeller, så besparelsen "gennemføres med de mindst mulige konsekvenser for Nordjylland som helhed". I går var sundhedsudvalget på besøg på Falcks vagtcentral i Brønderslev og drøftede sagen med de sagkyndige her. Nu skal politikerne så fundere over, hvilke alternative modeller de gerne vil have undersøgt, før de afgør, hvilke af modellerne amtsrådet skal have forelagt. - Min agt er, at amtsrådet til sin tid får mindst to modeller at vælge imellem, siger sundhedsudvalgets formand, Karl Bornhøft (SF). Aalborg bliver ramt Kan det oprindelige forslag være én af disse modeller? - I hvert fald opfylder den til fulde de krav, amtsrådet nu stiller om, at besparelsen skal udmøntes, så konsekvenserne for landsdelen som helhed bliver så små som muligt. Det var jo sådan set derfor, vi i sin tid fremlagde denne model. I debatten har der været megen fokus på beredskabet i Aalborg. Tegner det til, at udvalget vil pege på modeller, der indebærer ændringer i Aalborg? - Jamen, allerede det nuværende forslag vil medføre ændringer i Aalborg og i hele resten af landsdelen, fordi den gennemsnitlige responstid for hele amtet sættes op fra 8,6 til 9,2 minutter. Det betyder, at det også i Storaalborg vil vare længere, før ambulancen når frem. Det er umuligt at spare fire mio. kr., uden at det kan mærkes. Dét, man hidtil har overset lidt i debatten, er, at hvis man placerer en akutbil i tre byer vil disse byer være dem, der mærker besparelsen mindst, siger sundhedsudvalgets formand.