Lokalpolitik

Politikere ud af bestyrelser

Tilfældighederne råder, når Aalborg Byråd udpeger medlemmer til Aalborg Havn og andre aktieselskabers bestyrelser. Nu kræver V og K, at der vælges folk med forstand på økonomi og ledelse.

Bestyrelsen for den kommunalt ejede Aalborg Havn besluttede at sælge Østre Havn i Aalborg til en pris, der ifølge en uvildig vurdering var alt for lavt. På baggrund af diskussionen om bestyrelsens fremgangsmåde og politikernes roller som både bestyrelsesmedlemmer og byrådsmedlemmer vil V og K nu have drøftet, hvordan bestyrelser i kommunalt ejede aktieselskaber skal sammensættes i fremtiden. Foto: Lars Pauli

Bestyrelsen for den kommunalt ejede Aalborg Havn besluttede at sælge Østre Havn i Aalborg til en pris, der ifølge en uvildig vurdering var alt for lavt. På baggrund af diskussionen om bestyrelsens fremgangsmåde og politikernes roller som både bestyrelsesmedlemmer og byrådsmedlemmer vil V og K nu have drøftet, hvordan bestyrelser i kommunalt ejede aktieselskaber skal sammensættes i fremtiden. Foto: Lars Pauli

Bestyrelsesmedlemmerne i den kommunalt ejede Aalborg Havn skal være professionelle folk med forstand på havnedrift og ledelse i stedet for politikere, der tilfældigvis er blevet valgt til bestyrelsen af byrådet. Det mener Venstre og De Konservative, der før kommunalvalget næste år vil have diskuteret, hvordan bestyrelser i kommunalt ejede selskaber skal sammensættes. Det sker ikke mindst på baggrund af de seneste måneders debat om Aalborg Havns salg af Østre Havn i Aalborg. Som beskrevet i NORDJYSKE Stiftstidende i går blev det 75.000 kvadratmeter store areal solgt for 44 mio. kr. til entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S. Prisen kan dog stige til 105 mio. kr. afhængigt af, hvor mange etagemeter firmaet får lov til at bygge. Men en uafhængig vurdering af området viser, at markedsprisen for området var 653 mio. kr. Byrådet har flertal i havnebestyrelsen, og salget er et eksempel på, hvor vigtige beslutninger der bliver taget i de selskaber, som politikerne optræder i. Alligevel bliver der ikke taget hensyn til, om politikerne har særlige kvalifikationer, der gør dem i stand til at sidde i aktieselskabernes bestyrelser, mener Nils Bell og Vibeke Gamst, der er gruppeformænd for henholdsvis Venstre og De Konservative. Gammeldags udpegning - Politikerne bliver udpeget på samme måde, som hvis det var til en bestyrelse i et teater eller en selvejende institution. Som byrådsmedlem er man valgt på grund af sine politiske holdninger og folks tillid, men fordi man er en dygtig politiker, er det ingen garanti for, at man er en dygtig forretningsmand, siger Vibeke Gamst. Gennem de seneste år er sket en professionalisering af bestyrelser. Men byrådet har fastholdt en gammeldags måde at vælge bestyrelsesmedlemmer på, mener Vibeke Gamst. - I havnens bestyrelse skal der i fremtiden sidde folk med forstand på havnedrift eller professionel ledelse af virksomheder. Politikerne må trække næsen til sig, siger Vibeke Gamst. Hun tilføjer, at det er meget attraktivt at sidde i havnens bestyrelse, fordi det er en lønnet post, der kaster 38.500 kr. af sig om året. Nils Bell har skrevet til borgmesterens forvaltning og opfordret til, at byrådet inden næste valg skal diskutere kommunens rolle i de bestyrelser, som politikerne udpeger medlemmer til. - Rigtige spørgsmål skal stilles Byrådet bør drøfte, om eksempelvis Aalborg Havns bestyrelse i højere grad skal bestå af personer, der har de nødvendige kompetencer og netværk. - Hvis man ser bort fra de såkaldte tantebestyrelser, så vælger man i andre bestyrelser folk med et netværk og forskellige kompetencer inden for eksempelvis økonomi og marketing. Det skal være folk, der ved, hvad der rør sig i markedet og kan stille de rigtige spørgsmål til direktionen, siger Nils Bell. Han mener også, det er problematisk, at det meste af Forsyningsudvalget sidder i Reno Nords bestyrelse, hvor kommunen også har flertal. For det kan give problemer med habiliteten og åbenheden i forhold til offentligheden. - Det er uholdbart, at man som politiker ikke kan udtale sig om, hvad der foregår i bestyrelsen, siger Nils Bell.