EMNER

Politikere uenige om botilbud

Tomme ældreboliger ved Klim Ældrecenter og Øland Medborgerhus er i spil til boliger for beboere, der på grund af deres adfærd skal mandsopdækkes af ansatte døgnet rundt.

Mads Guldhammer: - Det er en tung brugergruppe, vi har med at gøre. De fysiske rammer skal være optimale. Foto: Grete Dahl

Mads Guldhammer: - Det er en tung brugergruppe, vi har med at gøre. De fysiske rammer skal være optimale. Foto: Grete Dahl

Det er en gruppe borgere med meget krævende behov, Jammerbugt Kommune vil hjemtage ved at oprette egne enkeltmandstilbud, og derfor skal man være helt sikker på, at det er den bedste løsning, man finder frem til. Det er baggrunden for at tre af de syv medlemmer i socialudvalget er modstandere af flertallets ønske om at gå videre med ideen om at ombygge Klim Ældrecenter til ni boliger til enkeltmandstilbud, dvs. til beboere, der på grund af deres adfærd skal mandsopdækkes af ansatte døgnet rundt. Planerne er blevet diskuteret på et møde i udvalget, og mens formand Steen Andersen (UP), Per Halsboe-Larsen (S), Otto Kjær Larsen (V) og Ib Nellemann (V) går ind for Klim-modellen, vil Mads Guldhammer (SF), Jane Nørgaard (S) og Frank Østergaard (S) se en grundigere undersøgelse først. - Jeg har lidt fagligt kendskab til området, og det er en meget tung brugergruppe, vi taler om. Det er utrolig vigtigt, at de fysiske rammer er optimale, både af hensyn til beboerne og til de ansatte, og det er jeg ikke overbevist om at de er i Klim, forklarer Mads Guldhammer. Udvalget har diskuteret to placeringer, nemlig i den nedlagte Øland Skole og i Klim Ældrecenter, som har for mange tomme pladser, også i de tilhørende ældreboliger, til at være rentabel. Ombygningen i Klim vil koste tre mio. kr. og ombygningen på Øland otte mio., fordi der så også skal tilbygges et medborgerhus. Et nyt projekt på bar mark vil koste seks mio. kr., lidt mindre på en kommunalt ejet grund. Som det eneste sted er byggeriet i Klim i to etager, og det sår tvivl om sikkerheden for både beboere og ansatte i en tilspidset situation. - Det har ikke noget med placeringen i Klim at gøre, men alene de fysiske rammer på stedet, pointerer Mads Guldhammer. - Vi skal have nogen med stor indsigt i området til at vurdere hvad der er bedst. Den viden har vores egen forvaltning ikke, siger han. - Det kan sagtens være, jeg ender med at gå ind for Klim, men vi skal ikke vælge den løsning, fordi den er billigst. Det vigtigste er kvaliteteten, fastslår han. Udvalgsformand Steen Andersen fastslår, at der under alle omstændigheder vil ske grundige undersøgelser i det videre arbejde. - Det er en lang proces, og det nye tilbud vil tidligst stå klar i slutningen af 2013.