Politikere uenige

Socialudvalg er delt i spørgsmål om at flytte handicappede.

Både pårørende og personale er modstandere af at flytte beboerne i bofællesskabet i Hedelundsgade. Her er det Claus Christoffersen og Jeanette Pedersen, der deltager i en kunstudstilling. Arkivfoto

Både pårørende og personale er modstandere af at flytte beboerne i bofællesskabet i Hedelundsgade. Her er det Claus Christoffersen og Jeanette Pedersen, der deltager i en kunstudstilling. Arkivfoto

Trods massiv modstand fra beboere, pårørende og personale, er planerne om at flytte fire handicappede beboere fra et bofællesskab i Hedelundsgade ikke lagt i skuffen. I foråret 2010 behandlede politikerne første gang planen om at opføre fire nye boliger i forbindelse med kommunens to andre bofællesskaber på Brandur Allé 5 og 11. Dengang var politikerne enige om, at det var en god idé. I mellemtiden har sagen været diskuteret bredt, og nu er nogle af socialudvalgets medlemmer kommet på andre tanker. De tre af de fire beboere, der er udviklingshæmmede med Downs Syndrom, har boet sammen i Hedelundsgade i mange år, og både deres pårørende og medarbejderne i bofællesskabet har i debatten givet udtryk for, at det vil være en meget dårlig idé at flytte de fire væk fra deres trygge rammer. Halsløs gerning Det var derfor også et splittet social- og sundhedsudvalg, der behandlede sagen på sit seneste møde. To af de fire udvalgsmedlemmer, Ole Bruun (S) og Jens Andersen (V), kan gå ind for en flytning, mens udvalgsformand Thomas Krog (SF) og Marianne Jensen (S), er imod planerne. Det femte udvalgsmedlem, Karl Emil Nielsen (DF) ikke deltog i mødet. Thomas Krog lægger ikke skjul på, at han synes, det vil være halsløs gerning at flytte beboerne og bygge nyt til dem på Brandur Allé. Hyggeligt og hjemligt - Der er to argumenter for en flytning af beboerne i Hedelundsgade. Det ene er hensynet til beboerne selv, det sociale miljø omkring dem og lokalernes tilstand. Det andet er et spørgsmål om økonomi. Og med hensyn til det første, så synes jeg, det er meget modigt, hvis man vil flytte beboerne, når både beboerne selv, deres pårørende og personalet meget entydigt siger, at forholdene i Hedelundsgade set med deres øjne er optimale. De påpeger, at de bor under meget familielignende forhold, og jeg har selv ved et besøg i bofællesskabet oplevet det som meget hyggeligt og hjemligt. Også når man sammenligner med de nyere bofællesskaber på Brandur Allé, påpeger Thomas Krog. Når det handler om økonomi, mener Thomas Krog, at der er andre muligheder end at flytte de fire beboere mod deres vilje. Fælles nattevagt - Det økonomiske handler primært om at få de to nuværende bofællesskaber på Brandur Allé til at fungere mere optimalt. Her kan det være en løsning at man for eksempel får en fælles nattevagt, som også kan dække Hedelundsgade ved behov. Vores opgørelser har vist, at beboerne i Hedelundsgade i gennemsnit har tilkaldt en nattevagt to til tre gange a' 45 minutter hvert halve år. Nu er det sådan, at der er en rådighedsvagt, der befinder sig hjemme hos sig selv om natten, men som beboerne i Hedelundsgade kan tilkalde. Den funktion mener vi godt kan dækkes ind ved en fælles nattevagt, der kører ud fra Brandur Allé, når behovet opstår. I forvejen er der to nattevagter på Brandur Allé, én i hvert hus, så det burde ikke være noget problem, siger Thomas Krog. Vælger man denne løsning vil det give en besparelse på knap 30 personaletimer om ugen og en årlig besparelse på næsten 300.000 kr.