Politikere var rygende uenige

VEJGAARD:Sagen om de ulovlige lokaler var sidste år genstand for en markant politisk uenighed i skole- og kulturudvalget mellem især Socialdemokraterne og rådmanden. Den borgerlige gruppe med rådmand Nils Bell i spidsen stemte imod en ombygning og mente, at der kunne findes alternative lokaler på skolen. På et tidspunkt henlagde skole- og kulturudvalget et møde til Vejgaard Østre Skole, så de famøse kælderlokaler kunne besigtiges. Striden endte med, at der blev bevilget 800.000 kroner til ombygning af fritidsordningen, og lokalerne er nu bragt i orden med en synlig opgravning omkring kælderen. Facaden præges af et stort vinduesparti, så dagslys strømmer ind. Thomas Kastrup-Larsen (S), der er medlem af skole- og kulturudvalget, var stærkt kritisk over for rådmanden og talte varmt for en ombygning, så der kunne tilbydes personale og børn ordentlige forhold. Den socialdemokratiske skoleordfører lægger ikke skjul på sin tilfredshed med sagens udfald og udviser ikke samme iver som rådmanden for at gå i rette med Arbejdstilsynet. - Hvis Aalborg Kommune har overtrådt reglerne, må vi tage konsekvensen, og så gælder ellers om at se fremad og komme videre, siger Thomas Kastrup-Larsen.