Lokalpolitik

Politikere vil åbne for salg af "stærekasser"

Indstilling til byrådet modtaget med bestyrtelse af boligforeningens formand

HOBRO:Lejerne skal have mulighed for at købe Hobro Boligforenings attraktive lejligheder på Wilhelm Jensensvej. Det mener et enigt økonomiudvalg, som med den indstilling til byrådet har handlet hen over hovedet på Hobro Boligforening. - Jeg er bestyrtet, lød det spontant fra Hobro Boligforenings formand, Mads Gammelmark, da NORDJYSKE gjorde ham bekendt med økonomiudvalgets afgørelse. Sammen med boligforeningens forretningsfører Leo Nielsen har Mads Gammelmark nemlig tidligere forklaret politikerne, hvorfor et salg af lejeboligerne efter foreningens opfattelse absolut ikke er nogen brandgod ide. - Jeg betragter det som et politisk stormløb mod boligformen. Man ønsker åbenbart ikke, at en boligforening skal have nogle attraktive lejemål at råde over siger Mads Gammelmark. Han tilføjer, at han allerede har taget kontakt til Boligselskabernes Landsforening for at få gode råd til, hvordan man skal håndtere situationen. Der er nemlig ikke erfaringer at drage nytte af. Hvis flertallet i byrådet tirsdag aften følger indstillingen, bliver Hobro nemlig første by, hvor man tager skridt til at sælge ud af lejeboligerne. Boligerne på Wilhelm Jensensvej kaldes i daglig tale "stærekasser". De er særdeles attraktive på den måde, at der fra en stor del af de 18 boliger - selvstændige huse på egen grund - er en direkte udsigt over byen og Mariager Fjord. Det er formentlig også forklaringen på, at lejerne i en af boligerne har meldt sig som køber. Et salg kan nemlig finde sted, hvis betingelserne i en ny lov om forsøg med salg af almene familieboliger overholdes. En af betingelserne er, at enten boligforeningen eller kommualbestyrelsen indsender en ansøgning til Erhvervs- og Boligstyrelsen. Boligforeningen har sagt nej, men er altså blevet overtrumfet foreløbig af økonomiudvalget. - I økonomiudvalget er vi i hvert fald enige om, at det skal prøves af. Vi vil gerne åbne ballet med den nødvendige ansøgning til Erhvervs- og Boligstyrelsen, siger borgmester Jørgen Pontoppidan. Hvis et flertal i byrådet bakker op om ideen, sendes ansøgningen afsted. Når og hvis den bliver godkendt i boligstyrelsen, sendes den retur til Hobro. Her venter der så et afgørende afdelingsmøde. Regelsættet er nemlig sådan, at en flertalsafgørelse blandt nuværende lejere i sidste fase bliver afgørende for, om der skal sælges eller ej.