Politikere vil følge med i indretning

Kulturudvalget nedsætter et indretningsudvalg til Metropolbiblioteket

NY HJØRING: Ny Hjørring Kommunes Fritids- og Kulturudvalg indstiller nu til sammenlægningsudvalget, at Hjørring Bibliotek flyttes til Metropol. Da det er en del af det netop vedtagne budget for 2007 ventes det vedtaget. - Vi indstiller også, at der nedsættes et indretningsudvalg, hvor politikerne er med. Vi vil have indflydelse på udformningen af det nye bibliotek, så det både kommer til at passe til byen og til de andre biblioteker, siger Michael Karlborg (V), som er formand for Fritids- og Kulturudvalget. Udvalget foreslår et udvalg bestående af ialt seks personer. De tre skal være fra bibloteket, mens de øvrige skal være politikere. Man foreslår følgende politikere: Michael Karlborg (V), Ole Albæk (UP) og Jørn E. Christiansen (SF). Arbejdet med flytningen af biblioteket skulle oprindeligt være startet allerede i maj i år. Her skulle sammenlægningsudvalget have godkendt en indtilling om flytningen, men i sidste øjeblik blev sagen udsat, da der ikke kunne samles et tilstrækkeligt flertal for flytningen på daværende tidspunkt. Flertallet af politikerne ville vente til man havde det økonomiske overblik her i forbindelse med budgetlægningen.