Lokalpolitik

Politikere vil have råderum

AALESTRUP:Selvom den kommunale kassebeholdning på nuværende tidspunkt ser ud til at blive styrket med omkring fire millioner kroner ved udgangen af 2002, er der alligevel behov for en stram økonomistyring i forbindelse med budgetlægningen for 2003 og overslagsårene. I samtlige udvalg har sparekniven været fremme, og ialt er der fundet besparelser, som sikrer et økonomisk spillerum på knap 8,3 mio. kroner. - I de seneste år har der tegnet sig et kedeligt økonomisk billede med tillægsbevillinger og en kraftig stigning i udgifter på socialområdet, påpeger borgmester Rigmor Sandbor. - Det billede skal vi have vendt, så vi kan sikre os frihed til at vælge. Aalestrup Kommune modtog i løbet af sommeren et tilskud på ni millioner kroner fra Indenrigsministeriet fra puljen til "Særligt vanskeligt stillede kommuner". - Men der er absolut ingen garanti for, at vi får penge fra puljen til næste år, så det gælder allerede nu om at arbejde for at sikre os en økonomisk bevægelsesfrihed. Også selvom den bliver snæver, understreger Rigmor Sandborg. Da budgettet blev førstebehandlet på byrådsmødet forleden blev det konstateret, at der i forhold til det oprindelige sparekrav fra økonomiudvalget i august om at finde yderligere tre mio kroner, er en manko på 1,8 mio. kroner. Forud for prioriteringsdebatten 5. september var der fundet besparelser på fem millioner kroner i forbindelse med byrådets budgetseminar i Hanstholm, ud fra et sparekatalog med knap 100 forslag. - I øjeblikket er det meget svært at forestille sig, hvor vi kan finde de sidste 1,8 mio. Jeg tror ikke, det sker i år erkender Rigmor Sandborg. I byrådet er der udbredt enighed om, at budgettet for år 2003 er en "skrabet" udgave. - Det er nok det mest skrabede, jeg har været med til, men alligevel synes jeg, at vi har grund til at være fortrøstningsfulde, siger Søren P. Johansen (S). Mere bekymrende er det imidlertid, hvis man kigger på de foreløbige tal for overslagsårene 2004-2006. - Med de tal, der foreligger i øjeblikket, ser det ud til, at vi må påregne et økonomisk spillerum, der bliver reduceret fra år til år, så situationen er alvorlig, tilføjer Rigmor Sandborg. Budgetoplægget for 2003 er baseret på, at jordforsyningen hviler i sig selv, at kommuneskatten er uændret på 21,4 procent, kirkeskatten 1,2 procent og grundskyldspromillen 8. Til udbygning af Aalestrup Rensningsanlæg er der afsat 3,3 mio. kroner, mens 3,6 mio. kroner er øremærket til forøgelse af engangsdrift og 308.000 til forøgelse af fortsat drift. Engangsdriften vedører bl.a. anlægsindskud til nye lejligheder i Aalestrup og Gedsted, støtte til byggeri af almene eller andelsboliger og bygningsvedligeholdelse, herunder nye tage og fælles EDM-system for skole- og kommunalt bibliotek.