Ældreforhold

Politikere vil ikke lukke Daghjemmet

Går heller ikke ind for direkte reduktion i normeringer

HJØRRING:Politikernes tommelfingre bliver vendt nedad, når forslag om at lukke Daghjemmet for demente borgere kommer frem, og der bliver også sagt nej til forslag om at skære i normeringerne på kommunens plejehjem. Medlemmerne af social- og sundhedsudvalget i kommunen har i denne uge været samlet to gange for at forholde sig til mulige besparelser i forhold til budget 2004. Her har udvalgsformandens oplæg til udvalget været baseret på en tankegang om, at det var ændringer i strukturen - måden at løse opgaverne på - der skulle i højsædet frem for traditionelle salami-forslag, hvor der bliver skåret kort og kontant ned. - De fleste af de beskrevne handlemuligheder er derfor beskrevet ud fra devisen: Hvordan kan vi opnå en serviceydelse, som vi kender den, ved at nytænke metoden, hvorpå den er blevet til? Denne teknik er faktisk lykkedes i lighed med sidste år, og de handlemuligheder, der indenholder en direkte reduktion af normeringer, har fået den laveste prioritering, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Helmuth Zickert (S). Svær demens Forslag om at spare 800.000 kr. pr. år i fremtiden på lukning af Daghjemmet for demente kan politikerne derfor heller ikke gå ind for. Daghjemmet er et aktivitets- og aflastningstilbud for Hjørring Kommunes hjemmeboende demente borgere. Borgerne - 12-16 personer - har alle demenssygdom i moderat til svær grad, og de er blandt kommunens mest handicappede borgere med demens. De har behov, som ikke kan opfyldes i andre af kommunens tilbud, og de kommer i daghjemmet en-tre dage om ugen - primært med henblik på socialt samvær men også for aflastning af ægtefællerne. - Det ville være at skyde sig selv i foden at prioritere en lukning af Daghjemmet. Hvis vi lukkede det, ville der helt sikkert komme en merudgift et andet sted, som så bare skulle dækkes, siger Helmuth Zickert. Blandt de øvrige forslag, som politikerne har sagt nej til og givet lavest prioritet forud for budgetforhandlingerne, er nedskæring i normeringerne på plejehjem. Der er også sagt nej til et forslag om at forvente, at sygefraværet reduceres med en bestemt procentdel på ældreområdet, ligesom der er sagt nej til at sætte tal på, hvordan den direkte brugerrelaterede tid - ansigt-til-ansigt tid - forøges på området, hvor kommunen yder praktisk hjælp i private hjem. - Det er temaer, vi har som fokusområder. Der arbejdes med det rundt omkring, og derfor vil vi ikke nu komme og sætte præcise tal på et område, som der er fokus på, siger Helmuth Zickert.