Politikere vil kulegrave bøder

Politikere fra begge sider af salen kræver nu en kulegravning af de bøder, der bliver udstedt til danske erhvervsdrivende. Meldingen kommer efter, at en undersøgelse foretaget af NORDJYSKE har vist, at bødestørrelserne for forskellige typer forbrydelser ikke hænger sammen.

For eksempel fik to firmaer, der var ansvarlige for to bygningsarbejderes død.en bøde på 100.000 kroner til sammen - præcis samme straf, som en dyrehandler fik for misrøgt af fire musvåger. - Der er på ingen måde en rød tråd mellem straffene. Det virker som om, at reglerne aldrig er blevet holdt op mod hinanden, siger Karen Hækkerup (S), forbrugerpolitisk ordfører og suppleant i retsudvalget. Jura-professor Gorm Toftegaard Nielsen fra Aarhus Universitet siger, at det er normal praksis, at dyremishandling giver højere straffe end ansvaret for dødsulykker. - Det er tydeligt, at dyremishandling generelt straffes hårdere end arbejdsulykker. Der er jo dyremishandlere, der bliver frihedsberøvet, siger han. Dyremishandling er ét blandt mange områder, hvor bøderne er steget markant de seneste år. Andre steder er der til gengæld ikke sket meget, hvilket blandt andet skyldes, at bøder ikke bliver koordineret fra centralt hold. Ofte bestemmer de forskellige udvalg i Folketinget, hvad forseelser på deres område skal koste uden at spørge andre. Der tegner sig imidlertid et flertal for at skabe sammenhæng i bødestørrelserne. - Tilfældige flertal i Folketinget præger tit lovene. Det ville være smart, hvis justitsministeren nedsatte et udvalg, som analyserede bøderne og lovgivningen bag bøderne for forbrydelser uden for den almindelige straffelov, mener Anne Baastrup, SF's retsordfører. Både Peter Skaarup (DF) og Karen Hækkerup bakker op. - Jeg vil opfordre til, at man nedsætter et tværgående udvalg, som undersøger bødestørrelserne. Det er ekstremt vigtigt for vores retsbevidsthed og for overholdelsen af love, at der er ræson i, hvor høje bøderne er, siger Karen Hækkerup. Det var ikke muligt at få en kommentar fra justitsminister Lene Espersen (K), da hun holder sommerferie.