Lokalpolitik

Politikere vil lære af Bagterpsagen

HJØRRING:I kølvandet på Naturklagenævnets afgørelse om, at lokalplanen for et byggeri i Bagterp er ugyldig, har nogle af kommunens politikere gjort sig nogle eftertanker. - Vi har lært, at en lokalplan tager den tid, en lokalplan tager, konstaterer udvalgsformand Ole Ørnbøll (S) Også medlem af udvalget for teknik og miljæ, Svenning christensen, der dog tog forbehold for godkendelsen af lokalplanen, har gjort sig nogle tanker. - Vi har lært, at vi skal lytte mere til borgerne. Der er mange borgere, der sætter sig grundigt ind i tingene og er meget engagerede, siger han. Politkerene ønsker, at det skal ruste dem bedre til fremtidige beslutninger. - Vi har lært noget af det her i udvalget, siger både Ole Ørnbøll og Svenning Christensen.