Lokalpolitik

Politikere vil oppe sig

Kommunalpolitiker fra Mors har haft fat i kraven på sine nordjyske kolleger i regionalt råd

Anders Norup undskylder sig med, at der er kommet andre opgaver på tværs. Opgaver, som han har prioriteret højere end møder i udviklingsrådet. Men han lover at forbedre sig.

Anders Norup undskylder sig med, at der er kommet andre opgaver på tværs. Opgaver, som han har prioriteret højere end møder i udviklingsrådet. Men han lover at forbedre sig.

NORDJYLLAND:- Jeg må se, om ikke jeg kan blive bedre til at få disse møder passet ind i min kalender. Anders Norup (V), medlem af byrådet i Rebild Kommune, lover bod og bedring. Han er en af de kommunalpolitikere, som gentagne gange har meldt afbud til møder i det regionale udviklingsråd, som skal holde øje med, at handicappede i de nordjyske kommuner får den hjælp, de har behov for og krav på. Generelt har de kommunale repræsentanter været dårlige til at møde op. Bunden blev skrabet, da der ved et møde kun troppede fire af 11 kommunalpolitikere op. Det betød, at rådet ikke var beslutningsdygtigt. - Jo, det er korrekt, at jeg har meldt afbud nogle gange. men jeg kan desværre ikke være to steder på én gang, konstaterer han. Ved siden af sit politiske arbejde har Anders Norup et job som leder på en kommunal skole. - Somme tider har jeg været forhindret af politiske møder i Rebild Kommune. andre gange af vigtige møder med børn og forældre, som jeg altså i nogle tilfælde har prioriteret højere end et møde i udviklingsrådet. Ofte opstår der presserende sager på skolen, som jeg er nødt til at få løst, siger kommunalpolitikeren fra Støvring. Samtlige 11 nordjyske kommuner er repræsenteret i udviklingsrådet, hvor der også sidder fem repræsentanter fra forskellige brugerorganisationer og én fra regionsrådet. De fleste kommuner har udpeget en suppleant. Rebild Kommune er én af de tre, som ikke har en suppleant, der kan træde til. - Jeg vil sørge for, at der også bliver udpeget en suppleant i vores kommune, som kan tage over, hvis jeg bliver forhindret. Men jeg kan ikke garantere hundrede procent, at vi kan være der hver eneste gang. Kun at vi vil gøre vores bedste, siger Anders Norup. At udpegningen af en repræsentant ikke er garanti for, at der møder nogen op, er Jammerbugt Kommune et bevis på. Suppleant for suppleant? Jammerbugt har flere gange glimret ved sit fravær ved møderne. På trods af at suppleanten Sonia Luther Nielsen (V) er blevet bedt om at træde til. - Der kan jo pludselig være kommet noget i vejen for vores repræsentant i rådet, så der ikke har været tid til at indkalde mig som suppleant. Eller vi kan begge to have været forhindret af et møde i socialudvalget, nærmest undskylder hun på byrådskollegaen Eva Rytter Andersens (S) vegne. Det har ikke været muligt at få fat på Eva Rytter Andersen og høre hendes forklaring om afbuddene til møderne i udviklingsrådet. Til gengæld er det lykkedes at få fat på Aalborg Kommunes ældre- og handicap–rådmand Tina French Nielsen, selv om hun har ferie. Hun har også flere gange glimret ved sit fravær ved møderne. - Det har den ganske naturlige forklaring, at møderne ofte finder sted på samme tidspunkt, som vi har byrådsmøde i Aalborg. Derfor er både jeg og min suppleant Mai-Britt Iversen forhindret i at deltage. - Jeg står ellers gerne på hovedet for at deltage, selv om det har været svært at finde indhold og opgaver i arbejdet, tilføjer hun. Det er Anders Norup fra Rebild Kommune fuldstændig enig i. - Dybest set mener jeg, at udviklingsrådet er ganske overflødigt. Kommunerne indberetter i forvejen de samme oplysninger til ministerierne, og vi bliver hele tiden kigget efter i kortene, om vi gør tingene ordentligt. Så det er helt unødvendigt med denne ekstra foranstaltning. Men uanset om de kommunale repræsentanter synes rådet er overflødigt eller ej, så bør de troppe op, når der bliver indkaldt til møde, fastslår rådets formand Bente Lyndrup (V). Hun er kommunalpolitiker på Mors og møder selv op hver gang. Brev til borgmestre Efter det famøse møde, hvor der kun kom fire kommunale repræsentanter, så hun sig nødsaget til at sende et brev til samtlige 11 nordjyske borgmestre. I brevet gør Bente Lyndrup tydeligt opmærksom på, at hun finder det uacceptabelt, at kommunale repræsentanter melder afbud med kort varsel eller bare bliver væk. - Jeg er sikker på, at det bliver bedre fremover. På det seneste møde havde vi en vældig fordomsfri diskussion om tingene og gav hinanden håndslag på, at alle møder op, såvidt det overhovedet er muligt. Hvis folk ikke gider komme, skal kommunen hellere lade være med at være repræsenteret i rådet. Bente Lyndrup er for så vidt enig i, at Udviklingsrådet er "en sjov størrelse", som ikke har fundet sine egne ben. Blandt andet har rådet ingen reel kompetance. - Men det er ingen undskyldning for ikke at komme til møderne. Jeg vil sørge for, at beslutningen på vores seneste møde bliver fulgt til dørs, siger hun. Brugerrepræsentanterne i rådet er så utilfredse med de kommunales engagement, at de har overvejet at trække sig. Men ifølge rådets næstformand Lone Nørager, der er formand i Epilepsiforening, har de valgt at blive. - Vi vil kraftigt opfordre de kommunale repræsentanter til et bedre fremmøde. Ikke at møde op er manglende respekt for rådets arbejde, siger hun.

Forsiden