Lokalpolitik

Politikere vil på tur

} Det kommunale udvalg for teknik- og miløanliggender udsatte forleden to af ni dagsordenspunkter for inden sit næste møde at besigtige to lokaliteter ved Skørping. Det ene gælder et landbrug på Hanehøjvej, som gerne vil udvide sit husdyrhold, men det rejser, siger udvalgsformand Henrik Christensen en del spørgsmål, som udvalget vil søge at finde svar på ved at se nærmere på stedet. Eksempelvis om en sådan udvidelse harmonerer med en eventuelt udvidelse af Skørping. Og når man nu er på de kanter vil udvalget se nærmere på Damvej, hvor en husejer gerne vil bygge sig en carport. Det har naboerne intet imod, men politikerne vil gerne sig et indtryk af konsekvenserne, hvis andre beboere på vejen måtte få samme byggelyst. Ros til åmænd } Vandløbene i Skørping Kommune blev i 2003 vedligeholdt og tilset på tilfredsstillende vis for politikerne i teknik og miljøudvalget. De har således taget en tilsynsrapport til efterretning, og udvalgsformand Henrik Christensen følger op med ros til ”åmændende” for veludført arbejde og med en konstatering af, at samarbejdet mellem åmændende og forvaltningen kører godt. Udvalget har i samme forbindelse givet startskud til en målrettet bekæmpelse af planten bjørneklo, og drøftet, om man skulle begynde at skrive til private ejere af mange bjørneklo, at de også sætter ind imod deres giftige planter. Det blev ved drøftelsen, siger formanden.