Politikere vil samle skoler til én

Kulturudvalget overvejer om revolutionerende forslag, der skal sikre små skolers fremtid

Skolevæsen 20. september 2002 08:00

FARSØ: Politikerne i børne- og kulturudvalget overvejer at lægge samtlige fem folkeskoler i kommunen sammen til en enhed med fælles ledelse. Endnu er intet besluttet, men målet er, at kommunen i løbet af nogle år tvinges til at lukke en eller flere af de små oplandsskoler for at spare. Og forinden skal alle forældre, ansatte og elever have mulighed for at ytre sig om forslaget, fastslår børne- og kulturudvalgets formand, Søren Virenfeldt, Farsølisten. - Vi arbejder i forvaltningen i øjeblikket på at skrive et oplæg sammen, og så skal en arbejdsgruppe senere arbejde med forslaget. Men tanken er, at alle skolerne lægges sammen under en fælles ledelse, men at skolerne så ledes som afdelinger under den fælles ledelse, forklarer Søren Virenfeldt. I dag ledes de fem folkeskoler af hver deres skoleinspektør. Men det skal altså være slut, hvis tankerne hos børne- og kulturudvalget bliver vedtaget. Ideen er ikke opstået ud i den blå luft. Kunne ikke få leder Foranledningen er, at det simpelthen har vist sig umuligt for kommunen at finde en ny skoleinspektør til Farsø Skole, hvor Jesper Sidenius efter 15 år som inspektør ved sommerferiens afslutning valgte at tiltræde et job som lærer ved specialklasserne på Strandby Skole. Trods flere opslag lykkedes det ikke at finde, hvad Søren Virenfeldt kalder "kvalificierede ansøgere". - Og det førte til, at skolebestyrelsen på Farsø Skole bad os overveje, om det indhold, stillingen havde, svarer til, hvad lederen af en moderne skole i dagens Danmark har brug for. Det har vi så gjort, og det har ført til nogen meget grundige overvejelser om hele skolevæsenet. - Vi har ni skoleledere i dag. Og jeg tror da, at vi kan fortsat kan have et godt skolevæsen, selv om vi måske bruger lederne på en anden måde, siger udvalgsformanden. Vil bevare alle skoler Gentagne sparerunder i år har styrket børne- og kulturudvalgets følelse af, at et fælles skolevæsen er vejen frem. - Vi har jo næppe haft den sidste sparerunde i Farsø Kommunes historie. I stedet for, at vi langsomt tvinges derud, hvor vi måske skal til at lukke en eller flere små skoler, vi tror på, at vi, ved at organisere tingene anderledes kan komme på forkant med udviklingen. Vi ønsker nemlig ikke at lukke nogle af de skoler, vi har i dag, siger Søren Virenfeldt. - Og det skal stå klart hele tiden, at det her ikke skal føre til skolelukninger. Debatten skal ikke afspores på forhånd. Og det er meningen, at alle skal have lejlighed til at overveje forslaget grundigt og udtale sig, før vi træffer beslutningen, lover børne- og kulturudvalgets formand. Og debat om pædagogik Ifølge børne- og kulturchef Jørgen Graversen, der i disse dage sidder og skriver på et oplæg om det fælles skolevæsen, før børne- og kulturudvalget mødes ekstraordinært på tirsdag, lægges der op til nye lederroller. - Oplægget vil lægge op til en debat om en ny ledelsesstruktur på skoleområdet, men også om det pædagogiske indhold i skolerne, siger forvaltningschefen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...