Politikere vil skære på ældreråd

Fra 13 til fem lokalområder

AALBORG:Der skal fra 1. august ikke længere være 13 lokalområder under ældre- og handicapforvaltningen. Men hvor mange der så skal være, det sidder ældrerådene i øjeblikket og tygger på. Politikerne i ældre- og handicapudvalget under Aalborg Byråd har taget første runde af diskussionen. Der er tre valgmuligheder: fem, seks eller syv områder. Et flertal af politikerne går ind for, at der skal være fem områder, altså den mest centrale af modellerne. Kommunen skal spare 4,7 millioner kroner i ældre- og handicapforvaltningen. Pengene skal spares administrativt. Jo færre lokalområder desto mere sparer kommunen, der får penge i overskud til blandt andet ældreplejen. Gevinsten bliver på cirka fire millioner kroner, hvis man vælger fem lokalområder, primært fordi man sparer chefløninger ved at gå fra 13 til fem lokalområder. - Men det er ikke økonomien, vi har kigget mest på med hensyn til at vælge model. Det var andre ting, der var vigtigere, forklarer ældrerådmand Anni Kjeldgaard (K). I den ene model med syv områder blev Nørresundby delt i to, og det er ingen af politikerne varme på. I den anden blev den delt i seks områder. - For mig har det været væsentligt, at Øst-området ikke blev skilt ad fra Gistrup. Vi har lavet en omlægning, der for nogle år siden, og så skal vi ikke til at splitte det ad igen. Det samme gælder for Vodskov og Sulsted. De skal heller ikke skilles ad. Men det sker i den model med seks områder, forklarer Anni Kjeldgaard. Eneste i ældre- og handicapudvalget, der stemte for, at der fra efteråret skal være seks lokalområder, var Lars Bang Jensen (S). De øvrige medlemmer er enige om, at fem lokalområder er den bedste løsning. - Nu sender vi den her plan ud i høring, og vi vil selvfølgelig lytte godt til argumenterne inden den endelige beslutning, siger Anni Kjeldgaard. 7. maj træffes den endelige beslutning i udvalget om den nye struktur, der skal træde i kraft 1. august. Der bliver dog ikke nyt ældrerådsvalg. Det sker først ved næste byrådsvalg i 2005.