Politikere vil tjekke flere miljøsager

Nederlag i en række sager gør, at politikerne vil kontrollere selv små landbrugsudvidelser

Dyrenes påvirkning af miljøet skal tjekkes grundigere nu, efter at en hele 18 sager om udvidelse af landbrug er blevet underkendt af Natur-klagenævnet. Arkivfoto

Dyrenes påvirkning af miljøet skal tjekkes grundigere nu, efter at en hele 18 sager om udvidelse af landbrug er blevet underkendt af Natur-klagenævnet. Arkivfoto

NORDJYLLAND:Den øretæve, som Nordjyllands Amt fik for et par uger siden, da Naturklagenævnet i 18 sager underkendte Nordjyllands Amt, gør, at politikerne nu strammer op. De vil i højere grad end tidligere forlange at få sager om landbrugsudvidelser til politisk behandling. Det skal ske i amtets udvalg for teknik og miljø. Hidtil har det været sådan, at forvaltningen kunne afgøre sager om landbrugsudvidelser på under 50 dyreenheder. I de sager, hvor Naturklagenævnet har underkendt amtet, har der været tale om udvidelser på mellem 45 og 104 dyreenheder. I fremtiden vil politikerne se sagerne, hvis udvidelser i Limfjordens opland giver en merbelastning af Limfjorden på over 200 kg kvælstof om året. Normalt vil en udvidelse på et halvt hundrede dyreenheder giver en udledning af 800 kg kvælstof om året. På kvælstoffets vej mod Limfjorden sker der imidlertid en reduktion, der kan være på op mod 90 procent. Hvis reduktionen er meget lille, kan det give en alvorlig belastning af fjorden. - Jeg tror, at vi kommer ned på, at vi kan komme til at behandle udvidelser på helt ned til 30-40 dyreenheder. Omvendt kan der nogle få steder i områder, hvor der er en stor kvælstofreduktion, ske udvidelser på over 50 dyreenheder, uden at den giver den store belastning af fjorden. Men det er få steder, understreger Henrik Ringbæk Madsen (S), der er fungerende formand for amtets udvalg for teknik og miljø. Kun få ekstra sager Forvaltningen har beregnet, at de sager under 50 dyreenheder, der ikke er blevet forelagt udvalget, typisk har givet en kvælstofudledning til fjorden på under 140-500 kg. Selv om politikere forlanger at få flere sager til behandling i udvalget, så vil det stadig være sådan, at forvaltningen alene afgør de fleste sager om landbrugsudvidelser. - Årligt har vi 700-800 sager om landbrugsudvidelser, og hidtil har udvalget fået forelagt omkring 10 procent. Nu bliver det lidt flere, men det vil stadig være sådan, at hovedparten af sagerne ikke kræver politisk stillingtagen. Der er mange sager, hvor der måske er tale er udvidelser med få køer f.eks. fra 20 til 23, siger Henrik Ringbæk Madsen. Af de sager, som udvalget for teknik og miljø får forelagt, ender omkring halvdelen med, at der skal laves en vurdering af, hvordan udvidelsen indvirker på miljøet. Det er det, som hedder en VVM-redegørelse.