Pandrup

Politikerens opgaver

Udover at være formand for teknik- og miljøudvalget, beskæftiger Søren P. Mortensen sig med arbejdet i følgende udvalg og nævn: Økonomiudvalget i Pandrup Kommune. Børne- og ungeudvalget. Bevillingsnævnet. Mokana (medlem af repræsentantskabet). Valgbestyrelsen i Fjerritslevkredsen. Ungdomsskolebestyrelsen (formand).