Lokalpolitik

Politikerglæde over fine regnskabstal

Støvring Kommune forbedrede sin likviditet med 5,7 mio. kr.

STØVRING:"Kom maj du søde milde" indledte Støvring sit seneste byrådsmøde, og knap var sangen slut og højskolesangbogen lagt til side, før politikerne slog en mild, verbal tone an. Første punkt på dagsordenen var ganske vist noget så tungt som kommunens regnskab for 2002, men ikke desto mindre var der lethed og mange milde ord i debatten om de mange tal. Og årsagen var til at få øje på. Regnskabet har pæne tal - viser at kommunen har godt styr på økonomien og penge i kassen. "Særdeles tilfredsstillende" indledte borgmester Anny Winther (V) sin fremlæggelse af regnskabet, og konstaterede bl. a., at det skattefinansierede område viser et overskud på ni mio. kr. Hun fremhævede også, at kommunen i 2002 forbedrede sin likviditet med 5,7 mio. kr. samt, at den gennemsnitlige likviditet hen over året havde været 16 mio. kr. Regnskabet fortæller endvidere, at skatterne indbragte kommunen 331,4 mio. kr. - godt en mio. kr. mere end budgetteret. - Vi havde også i 2002 den glæde, at opleve en befolkningstilvækst på 1,3 pct. Ved årets udgang var der 12.830 indbygger i kommunen - et tal, der er øget siden, sagde borgmesteren, der på "minussiden" dog måtte erkende, at kommunens gæld voksede en smule i 2002. Viceborgmester Thorkild Christensen (S) fulgte op ved også at betegne kommune-regnskabet som tilfredsstilllende, og fremhævede, at der i den forbindelse er gjort et godt arbejde fra mange sider. Hans partifælle Jørgen Myrup mente, at regnskabet er "meget tilfredsstillende", og Peder Christensen (V) ville gerne lade roserne for det fine resultat gå til ledere og medarbejdere rundt om i det kommunale system. En anden Venstre-mand, Hans Trap Friis, glædede sig over, at også opppositionen udtrykte tilfredshed med regnskabet og tog det som udtryk for et godt og sagligt samarbejde i byrådet. Lise Bech Buje fra Dansk Folkeparti rundede debatten om regnskabet af: - Det signalerer udadtil, at Støvring Kommune har styr på økonomien.