Lokalpolitik

Politikerløn på 487 kr.

Venstre-politiker rejser debat om, hvordan politikere aflønnes

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Per Niel­sen (V) øns­ker bred de­bat om po­li­ti­ker­nes rol­le og om det ve­der­lag, som de skal have for de­res ar­bej­de.

NORDJYLLAND:For Venstre-medlemmet af det nordjyske regionsråd Per Nielsen viser den seneste månedsopgørelse, at han får et vederlag på 487 kroner - når skatten er trukket - for at være medlem af det nordjyske regionsråd. - Ikke noget imponerende beløb, lyder det fra Per Nielsen. Han mener, at det er brug for en generel debat om, hvilken arbejdsbyrde politikere har, og hvordan det skal honoreres. Med i billedet hører, at Per Nielsen allierede er medlem af Nordjyllands Amtsråd. Her får han et vederlag på 70.000 kroner. Oven i det skal så lægges et honorar på 17.500 kroner - inden der trækkes skat - for også at være medlem af regionsrådet. Ud over at være regions- og amtspolitiker arbejder Per Nielsen som advokat. Næste år, når amtsrådet er nedlagt, vil et menigt medlem af regionsrådet få mindst 70.000 kr. - Vederlaget for at være medlem af regionsrådet står efter min bedste overbevisning ikke mål med den arbejdsindsats, der er ved at være regionsrådsmedlem, vurderer amts- og regionsborgmester Orla Hav (S). Han sidder i bestyrelsen for organisationen Danske Regioner, der er de fem ny regioners organisation. Foreningen har tidligere over for regeringen rejst spørgsmålet om vederlagenes størrelse, og Orla Hav regner ikke med, at der her kan gøres mere. - Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der ikke har villet have større honorarer. Jeg synes sådan set, at det er dem, der har lavet reformen, der må gå ind og reparere på det, siger Orla Hav. Debat om roller - Det er et bredt flertal, der har vedtaget reformen. Men inden vederlagene bliver lagt endeligt fast, så synes jeg, at vi skal tage diskussionen om, hvilken rolle vi som politikere skal udføre. Vi ved knap endnu, hvad vores rolle bliver, men der bliver et betydeligt arbejde i de ny store regioner. F.eks. bliver mange møder - fordi regionerne er så store - heldagsmøder, siger Per Nielsen. Han tilføjer, at han på længere sigt er bekymret for det repræsentative demokrati. - For mig er beløbet ikke afgørende. Men et vederlag af den størrelse, som vi her taler om, vil gøre, at en hel masse mennesker ikke vil kunne deltage. Det er ikke rimeligt. Både i Folketinget, amtsråd, regionsråd og i byråd har vi allerede en skæv fordeling. Vi kan se, at vi har overrepræsentation af offentligt ansatte, og der er mange ældre. Men vi mangler både unge og de helt gamle, og der er heller ikke mange privatansatte, siger Per Nielsen. Kommunalforskeren Roger Buch, Danmarks Journalisthøjskole, forudser, at der kommer en diskussion om politikernes opgaver, og at spørgsmålet om deres vederlag også bliver taget op. I forhold til aflønningen af de regionsrådsmedlemmer, der også er amtsrådsmedlemmer, tror han dog ikke, der sker noget. - Vi er så tæt på, at amterne bliver nedlagt, at der ikke sker noget, siger Roger Buch. Skævheder Han er overbevist om, at der også i forhold til de ny byråd kommer en diskussion om, hvorvidt der er behov for flere heltidspolitikere. Som det er nu, er der i et byråd - ud over et vederlag til menige byrådsmedlemmer - et beløb, der svarer til en borgmesterløn i spil som samlet aflønning til udvalgsformændene. I dag er borgmesteren typisk aflønnet i en lønramme, der varierer fra ca. 475.000 kr. til lidt over 660.000 kr. Oven i det kommer særlige tillæg. Undersøgelser viser i øvrigt, at det repræsentative demokrati langtfra afspejler befolkningens sammensætning. - Der er underrepræsentation af lønmodtagere, af helt gamle og helt unge samt kvinder. Hvis vi tager de unge under 30 år og de ældre over 65 år, kan man sige, at det er nogle af de største brugere af offentlige serviceydelser, der er underrepræsenteret, siger Roger Buch. I de amtsråd, der snart forsvinder er aldersgruppen 55-60 år meget stærkt repræsenteret. Ofte bliver selvstændige erhvervsdrivendes muligheder for at være politikere diskuteret: - Men ser man landmænd som selvstændige erhvervsdrivende, så er den gruppe overrepræsenteret, siger Roger Buch.