Lokalpolitik

Politikerne afventer regeringsudspil om reformen

FJERRITSLEV:Der blev intet forlovelsesgilde, da borgmester Otto Kjær Larsen (V) på rådhuset i Fjerritslev havde besøg af borgmesterkollegerne Ejner Frøkjær (S) fra Hanstholm og Erik Hove Olesen (S) fra Thisted. De tre kommunaldiretører, Jane Hvas fra Fjerritslev, John Turka fra Hanstholm og Karl Aage Drengsgaard fra Thisted, deltog også i mødet. - Det var heller ikke hensigten med mødet at indgå en forlovelse. Målet var at give en gensidig orientering om forløbet af processen med strukturreformen i den enkelte kommune samt at udveksle holdninger, fortæller Otto Kjær Larsen. - Vi har intet aftalt ud over at holde hinanden orienteret og intet er afskrevet. Har fundet sammen Otto Kjær Larsen fortæller, at Hanstholm og Thisted forventer at blev en del af samme kommune efter reformens implementering. - Thisted har størrelsen til at stå alene, men borgmester Erik Hove Olesen erkender, at hensynet til de mindre nabokommuner gør, at der skal ske en fusion med en elelr flere kommuner. - Vi havde en meget god dialog, hvor vi også kiggede på de fremtidige regioner. Thisted hælder meget til det nordjyske, mens Hastholm frygter lidt for sin havn. I dag er havnen den eneste større i Viborg Amt, og borgmester Ejner Frøkjær frygter, at havnen kun vil blive lillebror, hvis den nuværende Hanstholm Kommune bliver en del af en nordjysk region. Møde i Pandrup Borgmesteren havde følgeskab af Per Halsboe-Larsen (S), Ejler Winkel (UP) og Steen Andersen (UP) samt kommunaldirektør Jane Hvas, da der i Pandrup var møde for økonomiudvalgene i den mulige Jammerbugtkommune med Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev. - Målet for dette møde var at inddrage flere politikere i de tværkommunale drøftelserne omkring strukturreformen. - Mødet blev holdt på et undersøgende stade, for endnu kender vi ikke opgaverne for eller størrelserne på de fremtidige kommuner. Og disse vitale oplysninger er afgørende at kende, før vi drøfter konkrete streger på kortet, forklarer Otto Kjær Larsen. - Vi er efter mødet hverken tættere på eller længere væk fra en aftale om en Jammerbugtkommune . Afventer udspil Otto Kjær Larsen gjorde på mødet opmærksom på, at et udspil fra regeringen om de fremtidige kommuner skal på bordet, inden han kommer med et konkret forslag til hvilken løsning, Fjerritslev Kommune skal indgå i. - Vi er også i gang med en række borgermøder for at høre, hvad borgerne ønsker. Disse møder skal alle holdes, inden kommunalbestyrelsen skal formulere et høringssvar til Indenrigsministeriet. Der har været borgermøder i Trekroner, Hjortdal, Klim og Ørebro. Torsdag 4. marts holdes på Fjerritslev Skole det sidste møde i rækken. På disse møder orienterer kommunaldirektør Jane Hvas og kommunens plan- og økonomichef Morten Vestergaard om baggrunden for strukturreformen.