Lokalpolitik

Politikerne delte i tilskudssag

Byråd håber på snarlig afslutning af sag om eventuelt ulovlige tilskud til vandrerhjem

FJERRITSLEV:Byrådet har atter formuleret en svarskrivelse til Tilsynsrådet om eventuelt ulovlige tilskud til vandrerhjemsdelen af Han Herred Fritidscenter. Med 14 stemmer for og tre imod vedtog politikerne en formulering, der blev tilrettet under byrådsmødet. Brevet tilkendegiver, at politikerne altid har vurderet at have været indenfor gældende love og regler. Imod stemte Johan Svaneborg (UP), Søren Grøn (UP) og Otto P. Kjær (UP). Johan Svaneborg fortalte fra sin børnelærdom: Hold dig fra de små hvide løgne - de bliver ofte fulgt af de store sorte. Ordene var aktuelle, da byrådet skulle drøfte indholdet af svarskrivelsen. - Derfor siger jeg nej til det foreliggende udkast til svarskrivelse. For mig er det et samvittighedsspørgsmål, når et svar skal afgives under både vidne- og straffeansvar, fortsatte han. Havde kontaktet rådet Svaneborg var selv årsag til, at rådet krævede endnu et svar fra kommunen. Overfor Tilsynsrådet havde han sammen med Otto P. Kjær gjort opmærksom på, at det ikke af regnskaberne kunne udledes, hvordan Han Herred Fritidscenter havde anvendt den kommunale støtte, og at finansieringsomkostninger til lån fra 1994 til ombygning af vandrerhjemmet betales af det samlede fritidscenter og ikke af vandrerhjemmet alene. Svaneborg havde desuden fremsendt tre bilag, som ifølge hans opfattelse sætter et stort spørgsmålstegn ved rigtigheden af en udtalelse fra flertallet af byrådsmedlemmerne om, at der fra Fjerritslev Kommune ikke ud over garantier i 1987 og 1994 er ydet kommunal støtte til anlæg eller drift af Fjerritslev Vandrerhjem. - I mine 14 år i kommunalpolitik har dette forhold ofte været drøftet. Ingen vil indrømme, hvis der er begået fejl. For mange er dette en æressag. Lad os få den ud af verden nu, sagde Karl Aage Jespersen (UP). Han fortsatte: - Vi ønsker alle det bedste for både fritidscenter, svømmehal og vandrerhjem. Men jeg føler, at der er begået fejl i sagen. Til både gavn og glæde Vagner Simonsen (V) manede til besindighed. - Vi kan ikke være bekendt at fortsætte denne debat. Han Herred Fritidscenter er til glæde og gavn for både det lokale erhvervsliv og idrætten. - Vi skal gøre rede for reglerne før 2003, hvor der kom nye bestemmelser om offentlig støtte til fire- og femstjernede vandrerhjem. Men skal jeg som nyvalgt byrådsmedlem kunne gøre rede for noget, der er sket for mange år siden. Er der ingen forældelsesfrist på denne type sager, spurgte Søren Grøn. - Jeg kan ikke afgøre, om kommunen har ydet ulovlige tilskud til vandrerhjemmet. Jeg er i tvivl, og jeg vil ikke tage medansvar for tidligere beslutninger. Derfor siger jeg nej til svarskrivelsen, sagde Søren Grøn. - Jeg kan heller ikke skrive under på, at Fjerritslev Kommune ikke har givet tilskud, sagde Otto P. Kjær.