Politikerne er lune på fleksibel vinterferie

Bruno Bjørn Thomsen (S) foreslår, at forældrene kan vælge mellem tre uger - ideen modtages positivt af et flertal blandt medlemmer i skole- og kulturudvalget

AALBORG:Bruno Bjørn Thomsen (S) mener, at skolerne i kommunen skal indføre fleksibel vinterferie. Han vil således tage punktet med til næste møde i skole- og kulturudvalget 1. marts, hvor han vil have sagen drøftet. Et flertal i udvalget tager positivt imod forslaget. Bruno Bjørn Thomsen ønsker et system, hvor man som forældre kan vælge mellem tre uger nemlig seks, syv og otte. Forældrene kan så vælge at tage deres barn ud af skolen i den uge, hvor det passer familien bedst. - Hvis man tager på ferie i uge seks, som min egen familie gør, så er der rigtig mange penge at spare, og den gevinst vil jeg gerne give børnefamilierne, plus at man gør det legalt, og at vi i skoleregi får det indarbejdet, så man kan holde en fleksibel vinterferie, siger Bruno Bjørn Thomsen, der mener, at familierne kan spare flere tusinde kroner ved at flytte vinterferien lidt. Han peger på, at andre kommuner benytter sig af ordningen, og nu mener han, at turen er kommet til Aalborg Opbakning Forældreorganisationen Skole- og Samfund og Lederforeningen i Danmarks Lærerforening bakker op om ideen, og de opfordrer kommunerne til at give skolerne lov til at tilbyde fleksibel vinterferie for at sikre et lavere fravær omkring vinterferien. I Himmerland har tre skoler indført fleksibel vinterferie deriblandt Rostrup Skole. Her fortæller skoleinspektør Flemming Rasmussen, at 95 procent af forældrene ønsker at fortsætte med fleksibel vinterferie. Venstre er positivt indstillet overfor ideen. - Ideen er god nok, for det er blevet ødelagt, det med at forældrene tager deres børn ud af skolerne, siger Kjeld Lundgaard, der peger på, at forældrene allerede efter jul begynder at tage børnene ud af folkeskolerne. Skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) tager positivt imod forslaget. - Jeg vil sige, at principielt er jeg tilgænger af fleksibilitet, men det afgørende er, at vi sikrer undervisningen, siger Nils Bell, der supplerer, at planerne for det næste skoleår allerede er lagt. Han understreger, at hvis den fleksible vinterferie skal indføres, så kræver det, at lærerne også er med på fleksibiliteten. Optimal undervisning Henrik Nielsen (SF), der er medlem af skole- og kultur-udvalget er positiv stemt overfor at se på vinterferien. - Jeg synes, at det er helt oplagt, det kan vi kun være interesseret i, at det bliver så fleksibelt som muligt, det er lidt stift idag, siger han. Det vigtigste for Henrik Nielsen er, at skolerne få indrettet undervisningen på den meste optimale måde. - Det kører sådan idag, at man indretter sig efter det, men det giver anledning til problemer ude i familierne. Inge Ibsen Fomcenco (KD) mener, at det er en forudsætning, at lærerne er med på ideen. Desuden vil hun se dokumentation for, hvor mange der holder ferier udenfor den normale vinterferie. - Jeg vil se tal på, hvor mange elever det er i virkeligheden, før vil jeg ikke sige, hvad man skal og ikke skal, siger Inge Ibsen Fomcenco.