Lokalpolitik

Politikerne fulgte borgerne i navnesag

Demokrati var temaet på byrådsmøde, hvor navngivningen af plejehjem fik flest kommentarer

HADSUND:Eventuelle forbipasserende kunne have fået den tanke, at politikerne på gårsdagens byrådsmøde gav luft til fortrydelse for, at de netop har forlovet kommunen omkring Mariager Fjord, og at de i stedet hellere ville have været med Sejlflod til Aalborg. Men var de gået indenfor, så ville de have konstateret, at den kollektive kærlighedserklæring til Limfjorden blot var en linie i en sang, som ikke blev fulgt op med en eneste kommentar til kommunesammenlægningen - måske lige undtaget, at man kunne tolke det som en indirekte kommentar, at byrådet uden en mine og i fællesskab brugte trekvart million kroner af den engang så hellige kassebeholdning til at gøre en vej færdig. Men nu var der faktisk overhovedet ingen tilhørere, og det fik borgmester Karl Christensen (S) til at udtrykke tvivl om, hvorvidt der er nogen demokratisk pris at betale ved kommunesammenlægningen, sådan som modstandere har udtrykt bekymring for. Det blev måske underbygget af, at det var beslutningen om et nyt havn til plejehjemmet i Als, der tog politikerne længst tid at træffe. Omvendt gav sagen anledning til flere betragtninger om netop demokrati. Byrådet besluttede 16 mod én, at plejehjemmet skal hedde Teglgården. Det har ganske vist tidligere besluttet, at det skal hedde Kyst-gården, efter at socialudvalget først var indstillet på at følge borgerforslag om at kalde det Teglgården efter den går, som byrådet besluttede sig for at jævne med jorden blandt andet for at give plads til en ombygning af hjemmet. Godt navn, var holdningen i socialudvalget, sagde formand Poul Bergmann, der imidlertid sendte forslaget til høring i beboer/ pårørenderådet, som så pegede på navnet Kystgården. Ok, sagde politikerne, men så fik en borger i Als i aktion og samlede 500 underskrifter for Teglgården. - Det er halvdelen af borgerne i Als, anførte Poul Bergmann i går og mente, at dem burde byrådet lytte til. Det ville Johannes Sørensen (T) imidlertid ikke være med til. Han gav udtryk for, at man skulle følge beboer/pårenderådet, når "man nu har den form for demokrati, at nogen skal høres". Den holdning flyttede dog ingenting, for Venstre fulgte Socialdemokraterne. Knud Christensen (V) mente således ikke, at der er mere demokrati i at følge de 10 i rådet end de 500 borgere.