Lokalpolitik

Politikerne giver borgerne lange næser

ØKONOMI:Kan oppositionen i Aars Byråd overhovedet regne, eller er det politiske flertal mestre i at regne den ud. På bekostning af en lamt mindretal. På sidste byrådsmøde konstaterer borgmester Knud Kristensen ( C), at det står udmærket til med økonomien. Nej, siger Martin Glerup (A) og Bjarne Jensen (L), det passer ikke. Det drejer sig om et gedigent underskud, som over i købet er vokset på trods af, at det politisk er besluttet, at nu skulle gælden nedbringes. Gælden vokser og vokser, helt ude af kontrol, hvis man skal tro toppolitikerne på oppositionslisterne. Hvem skal man tro på? Det er underligt lidenskabsløst sådan bare at blive overset af kommunens førstemand, der end ikke ulejliger sig med at svare på den rejste kritik. Er det så nemt at skræmme en tidligere borgmester og folketingsmand. Så bliver det svært at tro på muligheden for ny borgmesterpost i den ny storkommune. Når man finder sig i at blive totalt ignoreret. Hvis borgmester Knud Kristensen farer med usandheder og manipulerer med den økonomiske sandhed i kommunen, hvorfor tier den sandhedssøgende opposition efter at have fremført argumentation i byrådet? Overser en indsigtsfuld borgmester måske simpelthen sagen, fordi den vil udstille oppositionens manglende indsigt? Svært at tro på. Mon ikke han ville benytte lejligheden til at banke den manglende indsigt lige ud til offentlighedens kendskab. Han vælger at tie og får lov til det. Er det, når lokalpolitik er værst? Alle parter er såmænd enige om, sådan underforstået, at var borgmesteren en anden, så ville denne gøre nøjagtigt, som Knud Kristensen fremlægger sagen. Lidt spil for galleriet skal der imidlertid til, så nu vises oppositionelle politiske muskler i byrådsalen. Der er jo snart kommunevalg i den nye storkommune. Snyderi, uanset af hvem og hvordan det praktiseres, er snyderi. De lange næser sidder på borgerne i kommunen.