Politikerne glemte at spøge ældrerådet

AALBORG:- Det er en fejl, at vi ikke er blevet hørt, og jeg regner med, at det sker nu. Alt, hvad der vedrører ældre, skal vi høres om. Det pointerer formanden for sammenlægningsældrerådet, N. Ove Christensen, i forbindelse med sagen om de 24 ældreboliger i bebyggelsen Lykkehøj i Kongerslev. Ældrerådet har bedt direktøren for ældre- og handicapforvaltningen i Det Nye Aalborg, Niels Tikjøb Olsen, om at afdække behovet for ældreboliger i Sejlflod Kommune. Så selv om N. Ove Christensen mødte forgæves frem til sammenlægningsudvalgets møde i går - punktet om de 24 ældreboliger blev udskudt - var han godt tilfreds. Årsagen var jo, at politikerne vil have behovet for ældreboliger yderligere undersøgt. - Vi vil også gerne have undersøgt behovet nærmere. Hvis behovet er der, er det mærkeligt, at man ikke vil bevare de 24 ældreboliger, synes formanden.