Politikerne lytter til beboerne på Rosenvej

Politik 26. september 2002 08:00

SÆBY: Det ser nu ud til, at der er en vis forståelse hos politikerne i forbindelse med at få gjort noget ved den høje hastighed på Rosenvej. For nogen tid siden gennemførte beboerne på den indre del af Rosenvej en underskriftindsamling med henblik på at få vejen lukket permanent for gennemgående trafik på strækningen mellem Jacob Friisvej og Sdr. Ringvej. Beboerne foreslår kommunen, at der bliver opsat et par bomme verd Sdr Ringvej-krydset, så gående og cyklister kan passere, men ikke biler. Desuden er der mulighed for at bommene kan anbringes ved Rosengyden. Den indre del af Rosenvej har gennem længere tid været lukket på grund af opførelsen af nye ældreboliger på Jacob Friisvej, og eftersom byggeriet er ved at være færdig, mente beboerne, at det var på tide at reagere. Underskriftindsamling og ønskerne blev afleveret til Sæby Kommune, og nu har teknsik udvalg set på sagen. Selv om medlemmerne i udvalget ikke kommer med nogen løfter om at lukke vejen, så bliver der i hvert fald sat nogle undersøgelser igang, så kommunen kan få et overblik over, hvor meget trafik, der er tale om. - Vi vil blandt andet lave en trafiktælling - dog ikke før, at byggeriet af plejehjemmet er færdigt, siger Brian Pedersen (S). Desuden skal embedsmændene til at undersøge forskellige trafikdæmpende foranstaltninger - for eksempel chikaner, ligesom Brian Pedersen heller ikke vil udelukke, at Rosenvej kan blive en stillegade, hvor bilerne kun må køre 40 km/t.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...