Politikerne må være varmeramt

Retspleje 20. september 2006 06:00

Af Poul E. Andersen Formand for bestyrelsen for Astrup Kraftvarmeværk, Østermarken 1, Astrup HOV HOV: Hvis Arden Kommune mener, at dialog om ansøgning af økonomisk kompensation med Astrup Kraftvarmeværk skal foregå i pressen - så værsgo. Er det ikke almindelig kutyme, at kommunen informerer involverede parter, så det ikke skulle være nødvendigt at læse om afslag i NORDJYSKE Stiftstidende? Udvalgsformand Elav Pindstrup mener ikke, at kommunen har gjort noget forkert. Mon ikke der skulle have stået: at man ikke har gjort noget. Det forkerte vil vi prøve at belyse her: Allerede i 1994 skulle kommunen have skrevet ud til grundejere og informeret om et projekt, der blandt andet skulle indeholde økonomiberegninger. Dette blev ikke gjort. Allerede ved udstedelse af byggetilladelse til grundejere på Sønderled, skulle der være oplyst om tilslutningspligt til Astrup Kraftvarmeværk. Dette blev ikke gjort. Arden Kommune modtog et brev fra modpartens advokat, hvor der blev spurgt om forbrugeren kunne komme ud af Astrup Kraftvarmeværk. Kommunen meddeler, at det kan forbrugeren godt på grund af manglende tinglysning fra Astrup Kraftvarmeværks side. Det var dog ikke Astrup Kraftvarmeværk, men Arden Kommune, der skulle have foretaget tinglysningen. Dette blev ikke gjort. Hvordan får man et forblivelsesprojekt til tage 18 måneder? Jo, man bruger alle mulige undskyldninger, prioriteringer, bla bla... og hermed var tidsfristen 1. juli 2004 overskredet. Derfor blev Astrup Kraftvarmeværk nødt til at rejse sagen i retten. Arden Kommunen var for øvrigt også af øverste offentlige myndighed blevet pålagt: hurtigst muligt at få tinglyst forblivelsespligt til udgangen af 2005 på Sønderled. Dette blev ikke gjort. Derfor var Arden Kommune godt klar over, at der lå en afgørelse fra Energiklagenævnet (øverste offentlige myndighed), der helt klart gav Astrup Kraftvarmeværk ret. Derfor kunne vi roligt anlægge en retssag, men vi havde glemt, at kommunen havde ”overset” nogle væsentlige ting i sagsforløbet. Derfor mener vi fortsat, at Arden Kommune bør deltage økonomisk i sagen. Det er måske nødvendigt at læse dommen fra retten inden, man tager stilling. PS. Kære politikere: Noget godt må man sige, I har opnået, og det er, at jeg forlader bestyrelsen i Astrup Kraftvarmeværk i løbet af meget kort tid. Lad nu være at beklage det!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...