Politikerne på special- opgave

Flere specialklasse-elever skal de kommende år tilbage i almindelige klasser - forslag nu sendt i høring.

Thomas Nielsen
Politikernes mål er, at der i år 2014 er visiteret 65 elever færre til specialundervisning, end tilfældet er i dag. Det svarer til at rulle udviklingen tilbage til år 2008.Arkivfoto: Michael Koch
Skolevæsen 1. september 2011 17:03

Den kommunale specialundervisning skal rulles tilbage til 2008-niveau. Sådan lyder den kortfattede version af et forslag, der netop er sendt i høring på skoler, i medarbejderudvalg og handicapråd. Hvis tiden skal skrues tilbage til 2008, så er det ensbetydende med, at der i år 2014 skal være visiteret omkring 65 elever færre til undervisning i specialklasser, hvor der er omkring 450 elever visiteret lige nu i Hjørring Kommune. Ændringerne af specialundervisningen er en del af de store ændringer, der er sket og vil ske på skoleområdet i Hjørring Kommune med færre og større skoler. Kommunens begrundelse for at ændre på specialundervisningen er især økonomisk. Politikerne har allerede besluttet, at ændringerne skal give et provenu på godt 20 millioner kroner i kommunekassen i 2014. I forbindelse med, at forslaget sendes i høring, giver man fra Hjørring Kommunes side dog også udtryk for, at man mener, at der er andre gevinster. - Undersøgelser (peger) på, at eleverne med særlige behov i mange tilfælde klarer sig bedre i skolen og senere i livet, hvis de har bevaret tilknytningen til almenundervisningen, skriver Hjørring Kommune i en pressemeddelelse. Forslaget er skruet sådan sammen, at såkaldte socioøkonomiske forhold regnes med. Det betyder, at hvis en skole har mange elever med relativ svag hjemmebaggrund, så får skolen en større bid af kagen til at løse opgaven. Det betyder, at der alt andet lige tilføres flere ressourcer til skoler som Hirtshals Skole og Lundergårdskolen end til eksempelvis Højene Skole, når det gælder midler til inklusion og specialundervisning. Hjørring Kommune lover endvidere, at medarbejdernes kompetencer og IT-redskaberne skal have et løft, så det bliver nemmere at have elever med særlige behov i en almindelig klasse. - Før har det været sådan, at en samlet pulje for skolerne har betalt til de elever, der er visiteret til specialundervisning. Nu bliver det sådan, at man selv kommer til at betale for de elever, som visiteres. Og bruger man ikke hele sit budget, så får man lov til at beholde pengene i skolecentret, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget Viggo Bilde (UP). Viggo Bilde påpeger også, at en skole kan vælge at koble ekstra personale på en klasse i en periode i stedet for at vælge en dyrere løsning med specialundervisning. Viggo Bilde, når der indføres et økonomisk styringsredskab, risikerer man så ikke, at der er elever, som ikke tildeles specialundervisning, selv om de har brug for det? - Nu vægter vi jo de socioøkonomiske forhold, men hvis man som forælder ikke mener, at ens barn får den hjælp, det skal have, så må man anke afgørelsen, lyder det fra udvalgsformanden. Den nye model for styring og finansiering af specialundervisningen skal træde i kraft fra næste skoleår.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...