Lokalpolitik

Politikerne pudser læsebrillerne

Papirmængden er vokset gevaldigt, og møderne blevet dobbelt så lange

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ronny Thomsen ser gerne, at politikerne koncenterer sig om overordnede opgaver

MARIAGERFJORD:En del kaffe er i den seneste tid røget ned i mavesækkene på de folkevalgte, som har ønsket flere timer til rådighed i døgnet. Det er sket efter, at mængden af sager i Sammenlægningsudvalget nærmest er steget proportionelt i takt med, at storkommunen snart bliver en realitet. Et af hovedargumenterne for kommunalreformen var ellers stordriftsfordele. Men tandhjulene i det politiske maskineri skal justeres, når ændringerne træder kraft. Og kommer fordelene til at omfatte det politiske liv i samme omfang, som det forhåbentlig bliver tilfældet for borgernes? Det spørgsmål er et udsnit af politikerne ikke helt enige om. Det er de til gengæld om længden af møderne og størrelsen af papirstakkene i fremtiden. De bliver sandsynligvis længere og større. Det viser et rundspørge foretaget hos fire medlemmer af Sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune. De fire politikere kommer fra hver deres hedengangen kommune. Papirdyngernes gys At antallet af dokumenter og bilag er eksploderet sås, da de 29 medlemmer af Sammenlægningsudvalget satte sig til rette på Hadsund Rådhus 20. november. Foran hver enkelt lå der 291 sider. 60 af dem indeholdt selve dagsordenen, der strakte sig fra emner såsom vedtægterne på fællesforbrændingen til uanmeldte tilsyn på plejecentrene. De resterende 231 sider bestod af bilag. Og så var der også et ekstra bilag, man kunne printe ud. På over 200 sider vel at mærke. Sammenlagt over 491 siders pensum til et enkelt møde. - Puha! Det var helt vildt, erindrer Per Laursen(V), der kom ind i politik for fem år siden og i dag sidder i børne- og kulturudvalget i Arden Kommune. Han brugte omkring ti timer til at gennemlæse dagsordenen og bilagene. Samme tidsmængde som sin politiske kollega Kim L. Laursen, medlem af teknisk udvalg i Hobro Kommune. - Før læste jeg ikke alverden. Nu har jeg vænnet mig til det. Men for dem, der ikke har prøvet det før, måtte de mange papirer da være frygteligt, siger Per Laursen. Læge Poul Grøn havde ingen praktisk erfaring med byrådsarbejde før, at han blev valgt ind i Mariagerfjord Kommune for venstre. - Personligt afskrækkede det ikke mig. Nu er jeg også vant til at læse en del igennem mit arbejde, siger Poul Grøn, som brugte omkring otte timer på at tygge sig igennem det, han betegner som en ”kæmpe dagsordenen”. - Det kommer forhåbentlig ikke til at skulle tage så lang tid hver gang. Vi har en forpligtelse til at sætte os grundigt ind i alle tingene. Men når sagerne er i den størrelsesordenen, er der en risiko for, at det ikke lykkedes hver gang for alle, vurderer Poul Grøn. Alle tre politikere hæfter sig ved, at netop størrelsen af denne dagsordenen formentlig har været atypisk idet, den indeholdte flere sager, som skulle være på plads inden nytår. Længere diskussioner Uanset set dagsordenernes fremtidige størrelse tror de, at der under alle omstændigheder skal afsættes væsentlige flere timer til byrådsmøderne. Sammenlægningsudvalget har også for nyligt besluttet fremover at begynde en time tidligere, så der er større chance for nå hjem under dynen inden midnat. - 29 medlemmer er ikke lig med kortere diskussionerne og hurtigere løsninger. Alle vil stadig gerne høres, og det skal der selvfølgelig være plads til, siger Kim L. Laursen(V). Med fire kommuner slået sammen vil nogle problemstillinger unægteligt være gengangere, og mængden af større og mindre sager mindst blive fordoblet. - Jeg håber, at vi i højere grad skal tage os af de overordnede emner på grund af ellers kan man ikke nå alle sagerne. Og vi folkevalgte har jo også almindeligt arbejde, der skal passes, siger Ronny Thomsen(S) fra Hadsund Byråd. - Det bliver spændende at se, hvordan forvaltningen kommer til at fungere. Jeg forventer at administrationen vil tage sig af flere småsager, siger Per Laursen. Et lignende svar på samme situation har Kim Laursen ikke. - Det vil være naivt at tro de små sager forsvinder. Selv om vi laver nogle præcise retningslinier og giver administrationen dispensation til at behandle sagerne selv, skal de stadig forelægges udvalgene, fastslår han. Per Laursen peger på, at Kim Laursen kommer til at sidde i kultur- og teknikudvalget. Ved netop det stofområde tror han også, at sagsbehandlingen vil være næsten uændret. Oppustet selvbillede Trods udsigten til længere møder og stordriftsfordele, der muligvis ikke vil slå igennem på alle stofområder, bakker de tre folkevalgte fortsat fuldt op om kommunalreformen. Ulemperne bliver dog også til at få øje på. Per Laursen kan grue for, at noget af det lokale kendskab kan blive formindsket. For når der ikke er tid til at stikke snuden i alle de mindre sager, ved man ikke altid hvad, der rører sig rundt om i de små samfund. Kim Laursen kan ligeledes frygte, at politikerne flytter sig for langt væk fra borgerne. - Når man går fra 60 til 29 byrådsmedlemmer, giver det en længere afstand til politikerne. Borgerne skal stadig uden problemer kunne hive fat i en politiker og rose eller skælde ud, siger Kim Laursen. Omvendt peger han på en undersøgelse af forholdet imellem borgerne og politikerne foretaget i Københavns Kommune i anledning af de nye grænser. - Den viste faktisk, at borgerne slet ikke bruger politikerne lige så meget, som vi går rundt og tror.