Lokalpolitik

Politikerne siger nej til placering af radarmast

Bifalder ide om radarovervågning af sejlads - men ikke fra mast i Svinkløv Klitplantage

FJERRITSLEV:Fjerritslev Kommune er ikke tilfreds med den foreslåede placering af en 36 m høj radarmast med en roterende antenne i den sydvestlige del af Svinkløv Plantage. Mast med radar skal være led i en samlet overvågning af danske farvande og opstilles af Forsvarsministeriet. Politikerne vil gøre indsigelse overfor den valgte placering, inden høringsfristen for lovforslaget udløber 17. januar. Forløbig er økonomiudvalget enige om teksten i kommunens indsigelsen, der skal godkendes af det samlede byråd onsdag 12. januar. - Placeringen vil have væsentlig betydning for området som helhed. En mast med en højde på 36 m placeret på en høj, der i forvejen ligger i kote 63, vil medføre, at radarhovedet placeres i ca. kote 100. Uanset at den nederste del er dækket af træer, så vil de øverste 10 meter af masten og selve radarhovedet vil være synlig i et stort område omkring masten, forklarer borgmester Otto Kjær Larsen (V). EU-habitatområde Svinkløv Klitplantage er udpeget som EU-habitatområde. Det betyder, at der ikke må foretages eller tillades noget, som skader de naturværdier, der ligger til grund for udpegningen af området. Der ligger således en international forpligtigelse til at bevare og beskytte særlige naturværdier. En radarmast, der når op i kote 100, vil have en stor betydning i et naturområde, der hidtil har været friholdt for tekniske anlæg. - Klitplantagen vil miste noget af sin herlighedsværdi, hvis masten placeres her. Kvaliteten af plantagen og helhedsindtrykket af skoven vil dale. Otto Kjær Larsen er overbevist om, at masten med den valgte placering vil fremstå tydeligt i landskabet, hvis man går en tur langs stranden, på Lien eller kommer kørende fra syd af Svinkløvej eller Slettestrandvej. - Der er endda risiko for, at masten ville kunne ses så langt væk fra som fra Bulbjerg eller fra kysterne ved Rødhus og Blokhus. Borgmesteren gør opmærksom på, af Fjerritslev Kommune bifalder ideen med at styrke sikkerheden for sejlads og mindske risikoen for miljøulykker i de danske farvande.