Politikerne skal kigge på sig selv

SELVRANSAGELSE:På Venstres generalforsamling i Fjerritslev gjorde Jørgen Eriksen og Arne Andersen sig til smagsdommere over administrationen i Fjerritslev Kommune, og Jørgen Eriksen fremhævede vandspildet i Trekroner Vandværk som noget af det kedeligste, der var sket. Nu er det vist på tide, at politikerne begynder at kigge på sig selv. Hvad med de ældre, der har måttet betale prisen for de nedskæringer, der har været, og hvad med de mennesker, som arbejder med de ældre hver dag? De knokler røven ud af bukserne på grund af nedskæringer blandt personalet. Har man nogensinde taget personalet med på råd? Eller har man gidet køre med ud og se, hvor stresset en hverdag de mennesker har, inden man gør sig til smagsdommer over deres arbejde? Hvad med de skolebørn, der står for at miste fem lærere? Hvad med risikoen for forringelse af undervisningen? Hvad med de børn, der muligvis mister deres lejrskoleophold? Det er jo også en del af den sociale skolegang, som også er vigtig for børnene. Nej, ikke et ord var der om det, for de besparelser kommer jo fra en Venstrestyret regering. Så det mest kedelige. man kunne snakke om, var vand. Eller igen gøre sig til smagsdommer over for nogle mennesker, som prøver at gøre et godt stykke arbejde. Den meget kedelige sag om salget af grunden på Gl. Dalhøj, som har medført at nogle mennesker er kommet i en meget ulykkelig situation, er der kun en person, der har hovedansvaret for, nemlig borgmesteren. Og han er vist Venstremand. Det kunne godt være, at vælgerne næste gang, der er valg, skulle tænke over om der er nogle, der har siddet for længe. Så den brogede verden, som Venstre synger om, er de godt i gang med selv at skabe.