EMNER

Politikerne skal se på 2004-budgettet

Farsø Kommune vil bruge penge på miljø og infrastruktur

FARSØ:Med efteråret lige om hjørnet er det også blevet tid til at se på de kommunale budgetter for det kommende år. Selv om regeringen har fastsat en vækstramme på 0,7 pct, har Farsø Kommune fået tilladelse til at gå en smule over den grænse. Det er blandt andet ekstraordinære udgifter til lønninger, der gør, at Farsø-budgettet må stige med i alt 1,2 pct. I sig selv lyder det ikke af meget, men når man opererer med et driftsudgifter på lige omkring 275 millioner kroner, kan det godt flytte nogle nuller. Skal man tage et kig på det, som umiddelbart virker mest interessant - nemlig anlægsbudgettet - er der flere punkter, som springer i øjnene. Der er således afsat knap 10 millioner kroner over to år til slambehandlingsanlægget ved Stistrup Renseanlæg, mens et tilsvarende anlæg ved Hornumbro først er på budgettet i 2006 og 2007. Et stort beløb - knap 7,5 millioner kroner - er afsat til kommunens veje allerede i det kommende år, og der er det måske især interessant, at der nu er sat et beløb på den første etape af den kommende Farsø Bymidte. Her har man budgetteret med godt 3,1 millioner kroner til det projekt, der skal ændre den cetrale del af Farsø til et område, hvor det er æstetikken og det organiske, der er i højsædet. I 2004 regner man fra Farsø Kommune med, at der kommer indtægter på i alt knap 280 millioner kroner, og her er det især skatteborgerne som putter penge i den kommunale kasse. Skatterne alene vil således udgøre næsten 199 millioner kroner, mens det resterende indtægtsbeløb stammer fra forskellige tilskud. Det er ikke overraskende social- og sundhedsområdet, der belaster 2004-budgette hårdest med en udgift på knap 157 millioner kroner efterfulgt af undervisning og kultur, som kræver 68 millioner fra budgettet.