Politikerne vender lige skråen

} DEMENS: Politikerne i byrådets faste, planlæggende udvalg, økonomiudvalget, vender lige skråen en gang til, når det gælder placeringen af de demente ældre i kommunen. En mulighed er at lave en central enhed for denne særlige gruppe af svage ældre, men spørgsmålet er, hvad der er bedst for dem, siger borgmester Anny Winther. Anledningen til drøftelserne blandt politikerne er, at man egentlig har pladser nok til demente på de bestående plejecentre, men ad åre skal der ske en del ombygning på Mastruplund og her vil der blive for få pladser. Dertil er noget nyt dukket op i form af leve-bo miljøer. En arbejdsgruppe foreslår således, at der bliver lavet en samlet demensenhed med tre gange ti pladser. At 18 ledige boliger derefter på Mastruplund bliver bofællesskab for raske ældre, mens 16 ældreboliger på Himmerlandshave anvendes ti institution for sent udviklede unge. - Det er en stor beslutning, som vi nok i byrådet tager en temadrøftelse om, inden vi bestemmer os, slutter borgmester Anny Winther. } KONTRAKT: Kommunens tømrerværksted kan se frem til en forlængelse af deres kontrakt med deres arbejdsgiver. Værkstedet har været kontraktstyret hele dette år og teknisk udvalg indstiller nu til byrådet, at værkstedets kontrakt forlænges to år. Rammen er 415.000 kroner.