Politikerne vil følge udvikling tæt

Politikerne har vedtaget niveauet for hjælp til ældre og plejekrævende

NY HJØRRING: - Det kulle være mærkeligt, om vi har fundet de vises sten, når det gælder niveauet for praktisk hjælp og personlig pleje til de ældre og plejekrævende. Derfor skal vi næste år være parate til at følge op på det, vi har vedtaget, sagde Karl Bornhøft (SF), da sammenlægningsudvalget vedtog, hvilke standarder, der skal gælde for eksempelvis tøjvask, indkøb og personlig pleje for kommunens ældre og plejekrævende. Som formand for Sundheds-, ældre og handicapudvalget måtte Karl Bornhøft erkende, at de vedtagne standarder for hjemmeplejen måske ikke er hans kop te på alle punkter. - Hvis vi havde haft råd, ville vi have harmoniseret disse områder på højeste niveau på alle områder, men det har vi ikke penge til, sagde Karl Bornhøft. Han erkendte, at ældre nogle steder i storkommunen vil opleve et løft, mens andre vil opleve en forringelse. - De første hører vi ikke fra. De sidste skal vi nok høre fra, og det er helt i orden, sagde Karl Bornhøft, som lovede at udvalget vil følge nøje op på de erfaringer, man drager i løbet af 2007. Venstres Kurt Mikkelsen erklærede sig i store træk tilfreds med det niveau, storkommunen har lagt sig på. - Det vigtigste er, at vi har givet høj prioritet til plejen, sagde Kurt Mikkelsen. Rengøringen er nu skåret til hver 14 dag, men både Kurt Mikkelsen og Karl Bornhøft understregede, at denne afgørelse ikke er støbt i beton. - Der skal stadig tages individuelle hensyn, sagde Kurt Mikkelsen. Karl Bornhøft understregede, at der måske nok er sat minuttal på de forskellige ydelser, men at hjælpen stadig skal gives efter individuelle hensyn og individuel vurdering. Hvis der er behov for mere hjælp, skal den gives. Begge glædede sig over, at det nu er blevet muligt at efterkomme et stort ønske fra brugerne og rykke morgenplejens start en halv time, så den nu begynder kl. 07 i stedet for kl. 07.30. Socialdemokraternes gruppeformand, Arne Boelt, erklærede sig også tilfreds et langt stykke hen ad vejen. - Vi kan jo også håbe, at vi kommer i betragtning til flere penge fra den pulje, som regeringen har stillet i udsigt, sagde Arne Boelt.