EMNER

Politikken give mere ulighed

Det er jo herligt, at statsministeren ikke ønsker mere ulighed. Det ændrer desværre ikke ved, at statsministerens politik fører til større ulighed.

Et skattestop, der giver store gevinster for de rigeste boligejere, en regulering af overførselsindkomsterne, der år efter år giver modtagere af pension, kontanthjælp og dagpenge et støt stigende efterslæb og systematiske forringelser af kontanthjælpen for den ene gruppe efter den anden, fører naturligvis til større ulighed. Når dette kombineres med et arbejdsmarked, hvor der udstødning og nedslidning hele tiden skaber nye tabere, så har vi et samfund, hvor uligheden hele tiden vokser. Derfor bliver det nu spændende at se, hvad statsministeren vil gøre for at stoppe denne udvikling. Hvis han ikke gør det, kan han modvilje mod øget ulighed kun karakteriseres som hykleri.