EMNER

Politikken kommer ikke med ind

Større forskel på kirkelige holdninger end på politiske

BRØNDERSLEV:...skal arbejde for, at menighedshuse kan bruges af andre foreninger og organisationer med folkeoplysningsformål og sociale aktiviteter... Sådan står der bl.a. i den folder om menighedsrådsarbejde, som er udgivet af Socialdemokratiet, og som partiets kandidater til menighedsrådsvalg skal arbejde efter. Et af de mere håndgribelige tegn på, at der altså bedrives politik i den princippielt upolitiske Folkekirke. Socialdemokraterne har i årtier manifesteret sig med særlige kandidatlister til menighedsrådsvalgene - også i Brønderslev, hvor partipolitik tilsyneladende endda har en mere fremtrædende plads end de fleste steder. Her har nemlig også Venstre en partipolitisk opstillingsliste. Men altså kun tilsyneladende, skal man tro de tre repræsentanter for rådet, som NORDJYSKE har spurgt. - Når først folk er valgt, mærker vi ikke særlig forskel, siger menighedsrådsformand Else Hansen, valgt på kirkelisten. I det daglige arbejde har vi selvfølgelig områder, som særligt interesserer os, og måske er vi på den kirkelige liste mere optaget af de indre anliggender - f.eks. at forandre gudstjenesten og den slags. Men ofte går interesser og holdninger på tværs af listerne, og vi taler os til rette. Det synspunkt deler hun med to af de politisk valgte, socialdemokraten Birthe Volden og Ole Nørgaard, valgt på en Venstre-liste. - Venstre stillede vel i sin tid op for at sikre en modvægt til Socialdemokratiet, mener Ole Nørgaard, og det argument holder stadigvæk. Måske er det også derfor, der ikke laves partipolitik.... - Alle ved jo, hvor vi kommer fra, siger Birthe Volden, som sidder i rådet i sin anden periode, men i det daglige diskuteres ikke politik. Men man har jo et bestemt menneskesyn, og det spiller nok ind. Begge de politisk valgte mener i øvrigt, at de princippielt kunne have været kandidater på en kirkelig liste, og at folk snarere end at stemme på listerne stemmer personligt på en kandidat, de tror vil være god til hvervet. - Jeg ved, siger Birthe Volden, at folk, som ikke er socialdemokrater, har stemt på mig alligevel. Alle tre medlemmer er enige om, at det daglige arbejde ikke forstyrres af, at folk er valgt ind fra forskellige lister. Faktisk genkender både Birthe Volden og Else Hansen det indtryk, som Ole Nørgaard har efter f.eks. en nylig præsteansættelse: - Der kan oftere spores større forskellighed i holdninger internt på den kirkelige liste, siger han, end der kan mellem os andre, men når det gælder mursten, er der ikke de store divergenser. Mens Birthe Volden gerne bruger sin kræfter på, hvad hun kalder næstekærlige aktiviteter, ser Ole Nørgaard det stadig som sin mission at sikre, at Folkekirken skruer ned og op for økonomien i samme takt som det øvrige samfund, og den opgave er der stadig brug for, mener han: - Vi bruger stadigvæk alt for mange penge til diverse konsulenter. Det bør laves om. Princippielt mener Else Hansen, at politiske lister i den kirkelige sammenhæng måske ikke er det rigtige sted, men hun siger alligevel okay, når det ikke smitter af på det daglige arbejde. - Og det er dejligt med kampvalg, siger hun, for det viser, at der er folk, der interesserer sig for sagen.