Hals

Politikrav fører til ændringer af trafiksaneringsprojekt

HALS:En række krav fra politiet i Aalborg har ført til ændringer af kommunens planlagte trafiksanering af den gamle hovedvej, Aal-borgvej, i V. Hassing. De fleste af de påkrævede ændringer er af mindre betydning og derfor godkendt uden sværdslag af teknisk udvalg, men en enkel af de krævede ændringer håber udvalget fortsat at kunne omgå på sigt. Det drejer sig om den ønskede, hævede kørebaneflade ved børnehaven. En sådan kan politiet ikke acceptere, fordi der reelt er tale om at placere denne i det åbne land - det vil sige uden for byzoneskiltet. Teknisk udvalg er fuldt ud indstillet på at efterleve kravet fra politiets side p.t., men på sigt håber udvalget, at den hævede kørebane alligevel kan blive en realitet, med hvad det medfører af øget sikkerhed for de bløde trafikanter på stedet. Dette udvalgshåb knytter sig til den kendsgerning, at der arbejdes med planer om en ny udstykning ved siden af Uglevænget - hvilket vil føre til en flytning af byzoneskiltet, så den ønskede, hævede kørebane kommer inden for byzonegrænsen.