Redningsvæsen

Politimand må bøde for udrykning

Frustrationen er stor hos en politiassistent hos Aalborg Politi, som i Retten i Aalborg netop er blevet idømt en bøde på 1000 kroner for at køre for stærkt under udrykning i sin private bil. Han blitzet af fartkontrol på vej til hasteopgave

Komplet uforståeligt og helt hen i vejret. Frustrationen er stor hos en politiassistent hos Aalborg Politi, som i Retten i Aalborg netop er blevet idømt en bøde på 1000 kroner for at køre for stærkt under udrykning i sin private bil. Politimanden blev i august sidste år ringet op af sin chef for uropatruljen og kaldt til politigården i en hastesag. Aalborg Politi havde fået nys om, at der med kort varsel skulle ske en overdragelse af nogle våben i det kriminelle miljø, og derfor skulle der handles hurtigt. Opbakning fra ledelsen Politimanden, der ønsker at være anonym men hvis navn er redaktionen bekendt, havde fri, men pligten kaldte, og han satte omgående kursen mod politigården i sin private bil og kørte mod centrum ad Hadsundvej i Vejgaard. Her holdt den automatiske trafikkontrol i vejsiden og blitzede betjenten, der blev målt til at køre for stærkt - 66 km/t hvor grænsen går ved 50 km/t. Da billedet og bøden kom, skrev politimanden en notits til sin øverste chef, politimesteren, og redegjorde for hvorfor han havde kørt for stærkt. Vicepolitimester Jørgen Nautrup sendte sagen videre til statsadvokaten med oplysninger om, hvorfor betjenten havde kørt for stærkt og lod i sin henvendelse klart skinne igennem, at politiet gerne så bøden annulleret. Men Statsadvokaten i Aalborg var ikke enig i politiets opfattelse af sagen og mente ikke, at betjenten havde haft grund nok til at trykke for meget på speederen. Derfor endte sagen i retten, hvor statsadvokaten fik medhold. Og dermed skal politimanden nu af med en bøde på 1000 kroner. Kort reaktionstid Men betjenten forstår ikke et muk af det hele. - Vi havde fået nys om en alvorlig, kriminel handling, og reaktionstiden var ganske kort. Det var min foresatte, der bad mig om straks at komme til politigården, og altså var det ikke for egen vindings skyld, at jeg kørte for stærkt. Jeg blev bedt om at komme hurtigst muligt, og der var trods alt ikke tale om en opgave, hvor to ænder skulle følges over vejen. Det var et spørgsmål om at hindre en alvorlig forbrydelse, og jeg skulle hurtigt ind på politigården for at skifte bil, så vi kunne være fremme og observe overdragelsen af de våben, siger politimanden, som nu er gået i tænkeboks for at overveje, om han skal forsøge at få tilladelse til at anke afgørelsen. En bøde på "kun" 1000 kroner giver nemlig ikke automatisk ret til at få den prøvet ved en højere retsinstans. Nu skal farten holdes - Men jeg er færdig med at køre for stærkt. Skulle der blive ringet efter mig en anden gang, så skal jeg ikke nyde noget. Og det gælder uanset om politigården er besat, eller der er sket en anden alvorlig forbrydelse. Jeg følger fartgrænsen, men jeg forstår bare ikke, hvordan en mindre forseelse ikke ophæves at en mere hastende, alvorlig kriminel handling, siger betjenten, som udmærket var klar over, at han ville blive blitzet. Han var nemlig kort forinden kørt den modsatte vej ud ad Hadsundvej og havde set målevognen holde i siden. Og med det samme, han kom ind på politigården, gav han sin chef besked om, at han var blevet fotograferet. - Jeg har kørt udrykningskørsel, og det er jeg uddannet i, og hvis forholdene havde tilladt det, havde jeg også kørt 100 km/t eller over for rødt lys, men det tillod forholdene ikke, understreger politimanden. Hasteaktionen gav i øvrigt ikke det forventede resultat, nemlig beslaglæggelse af våben, men til gengæld afstedkom udrykningen en anden sidegevinst, og alle de oplysninger fik både statsadvokaten og byretten præsenteret, siger den fartdømte politimand.