Politimester bøjer sig

- Vi har dog ikke været fuldstændig på vildspor i denne sag

AALBORG:- Vi tager naturligvis afgørelsen til efterretning. Politimester Kåre Skjæveland, Thisted Politi, siger, at han selvfølgelig anerkender, at Rigspolitiet har skønnet anderledes i somalier-sagen, og at den centrale myndighed dermed underkender hans afgørelse i den meget omtalte sag. Han er ikke selv af den opfattelse, at han som politimester har begået en fejl. - Vi har som sagt skønnet anderledes, og så må vi jo erkende, at vi har skønnet forkert. Politimesteren hæfter sig en hel del ved én central formulering i den skriftlige afgørelse fra Rigspolitiet. Han peger på, at der står "ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der har været snydt under prøven". Kåre Skjæveland synes, at det er en interessant formulering, som efter hans opfattelse åbner op for en vis fortolkning. Han ønsker dog ikke selv at uddybe sin egen personlige fortolkning i offentligheden men tilføjer, at politiet efter hans mening ikke har været fuldstændig på vildspor. - Der er nu sat et endeligt punktum i sagen, og sådan er det. Politimesteren siger videre, at Rigspolitiets afgørelse naturligvis vil blive genstand for en drøftelse lokalt på politistationen i Thisted, men han anser det dog ikke for sandsynligt, at afgørelsen giver anledning til ændrede procedurer i forbindelse med teoriprøver fremover. - Og sagen her får heller ikke konsekvenser for nogen, understreger Kåre Skjæveland.