Politi

Politimester giver de mobbede skyld

Flere steder i sin redegørelse til justitisminister Lene Espersen (K) placerer politimester Poul Nørgaard, Hjørring, skyld for de dårlige arbejdsforhold og mobning hos de mobbede selv. Det fremgår af følgende citater: "...en isolation, der dels skyldtes mistro fra dele af det øvrige personale og dels skyldtes disse 5's isoleren sig fra det øvrige personale, ved ikke at komme i kantinen, til fællesmøder og i øvrigt udelukkende at opholde sig sammen på den enes kontor - både i og uden for pauser". "De 5 forblev sammen og forsøgte ikke at integrere sig med de øvrige". "De angav ikke at turde, fordi de blev frosset ud". "...de øvrige følte, at de 5 fortsat holdt sig isoleret og sad og talte sammen bag lukkede døre". "Situationen har løbende været, at de 5 - 2 jurister og 3 kriminalassistenter - har holdt sig sammen og tilbragt stort set alle pauser på den enes kontor".