Retspleje

Politimesteren undergraver folkets tillid

ULOVLIGHEDER:I skyggen af Folketingets 141 akademikere og øvrige 38 repræsentanter for særinteresser, benytter politimesteren i Aalborg sommervarmen til at understrege, at Danmark måske ikke længere er reelt demokrati, og måske ikke længere er et retssamfund, og at den dømmende magts domstole måske ikke længere er uafhængige, idet politimesteren, med sin juridiske uddannelse, diskriminerer og mobber den del af befolkningen, der har bopæl umiddelbart nær sportsfanatikeres og erhvervslivets sponsorinteresser, ved at lade opstille færdselstavler på Annebergvej med teksten: "Motorkørsel forbudt - busser undtaget". Herved afskæres flere hundrede bilejere på Annebergvej - og ikke mindst de, der har deres garager og bopæl på Anneberghøj - fra at kunne køre hjem, men også et stort antal fødselsdagsgæster m.v. forhindres i at færdes i de motorkøretøjer, som staten får skyhøje indtægter af i form af vægtafgifter, benzinafgifter m.v. En sådan afmærkning og inddragelse af omgivelsernes adgang til at kunne færdes frit opleves som et rent diktaturstats eksempel på lige fod med den daglige støj fra Stadion og gymnastikhøjskolen, hvor der fra store musikanlæg råbes og skriges til langt ud på morgenstunden. End ikke politimesterens egne politivedtægter om ro forsøges overholdt. Og end ikke Løkkens værtshuse har bedre vilkår for at støje end stadion og gymnastikhøjskolen, byens formentlig største værtshuse. Hvis det socialdemokratiske bystyre og borgerlige sponsorinteresser er så vigtige at tilgodese for en politimester, burde der skaffes mere jord til de selvhøjtidelige sportsfanatikere, så trafikken kunne afvikles uden ulovlig beslaglæggelse af naboernes adgangsveje! Den politiske sammenblanding af særinteresser med en politimester som sorteper er en skamplet på dansk retspleje og overgåes kun af kammeradvokaten, der med stor held har trukket ildsjælenes kamp om "Den sociale pension ud fra 31/5 3001 til d.d., hvor sagen endnu ligger i Østre Landsret under benævnelsen "Ulykketoft's meritter" sammen med de borgerlige partier - alt sammen hidråbende fra politiske sammenblandinger af værste skuffe. Men fordi en anden lokalboende politimester blev Forsvarsminister og gik i krig på andres jord i Irak, vil og kan vi ikke finde os i, at den lokale politimester i Aalborg disponerer ulovligt over sportsverdenens naboers adgangsveje. Politimesteren må drøfte sagen med folk, der har forstand på både færdelslov og politivedtægter.