Gymnasiale uddannelser

Politisk blæst om gymnasiebygninger

Radikal udvalgsformand er parat til at stå uden for budgetaftale

NORDJYLLAND:Spørgsmålet om, hvor meget der er behov for at investere i de nordjyske gymnasier, vil blive et af hovedstridspunkterne, når amtspolitikerne i de kommende uger skal søge at nå til enighed om et budget for 2006. Den radikale formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg Gunhild Bach Nielsen mener ikke, at der i oplægget er nok penge til at forbedre gymnasiebygninger. Gunhild Bach Nielsen holdning er klar: - Som det ser ud nu, vil jeg ikke kunne være med i et budgetforlig. Ligesom for i år er der lagt op til, at amtet skal investere en halv snes millioner kroner i gymnasierne. Men der er i 2006 brug for yderligere fem millioner kroner, siger Gunhild Bach Nielsen. - Med fem millioner kroner ekstra vil vi kunne sikre, at alle gymnasierne bliver hevet op på en ordentligt niveau. Det mener jeg vil være retfærdigt, samtidig med, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi afleverer gymnasierne ordentligt, når de i forbindelse med strukturreformen overgår til at være selvejende institutioner. Faktisk burde en række investeringer have været gennemført i år inden gymnasiereformen, siger Gunhild Bach Nielsen. Efter Gunhild Bach Nielsens opfattelse er det vigtigt, at der i 2006 sker investeringer, idet hun ikke venter, at staten de første år efter strukturreformen vil bruge penge på forbedringer af gymnasiebygningerne. Den konservative Anders Stenild, der er medlem af amtets undervisnings- og kulturudvalg, kan meget langt følge Gunhild Bach Nielsen opfattelse. Han regner dog afgjort med, at hans parti er med i et politisk forlig om 2006-budgettet. - Men jeg mener, at det er vores opgave at sørge for, at gymnasierne er så godt trimmede som muligt, inden de overgår til at være selvejende institutioner. Det vil være vigtigt for at ruste den nordjyske region så godt som muligt til fremtiden, og det kan vi gøre ved at sikre de unge så gode uddannelsesmuligheder som muligt, siger Anders Stenild. Amtsborgmester Orla Hav (S) siger, at spørgsmålet om investeringer på gymnasieområdet giver politisk diskussion, men han har svært ved at se, hvordan amtsrådet kan finde ekstra penge til området. Det skal ses i forhold til en situation, hvor amtet generelt har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. SF"s Thomas Krog har stor forståelse for Gunhild Bach Nielsens ønske om at sikre flere midler til forbedring af gymnasiebygninger. - Gymnasieområdet bør der være fokus på, men vores arbejde med at lægge budget er frustrerende. Vi har f.eks. skåret ned på gymnasielærernes tid til forberedelse, og der er færre idrætslærere. Vi kæmper for at få pengene til at slå til, samtidig med, at vi hører finansministeren fortælle, hvor godt det går herhjemme, siger Thomas Krog.