Politisk duel om gæstedagpleje

Kulturudvalgsformand beskylder V og K for at føre "de korslagte armes politik"

HALS:Sidste års politisk duel om det kommunale 2003-budget er blusset op på ny i kulturudvalget. Det skete på udvalgsmødet i denne uge, hvor de politiske fronter blev trukket hårdt op i forbindelse med en sag om at styrke dagplejeområdet. Her fik Socialdemokraterne ved budgetlægningen for 2003 trumfet igennem, at der i år skulle afsættes penge til at ansætte tre faste gæstedagplejere. Inden da havde der imidlertid været en hidsig verbal duel med S på den ene side og Venstre og Det konservative Folkeparti på den anden, og mens S-lejren talte varmt for serviceudvidelsen på dagplejeområdet, så slog VK-lejren fast, at det ville være bedre at bruge de ekstra penge til dagplejen på at fastholde klassekvotienterne i kommunens folkeskoler. Det er denne holdnings-duel, der nu igen har indfundet sig i kulturudvalget, for mens S-folkene i dette udvalg i henhold til det kommunale 2003-budget fastholder, at dagplejen skal udvides med de ønskede gæstedagplejere, så har V- og K-repræsentanterne i udvalget over for økonomiudvalget indstillet, at serviceudvidelsen ikke gennemføres, og at pengene i stedet bruges på at fastholde folkeskole-klassekvotienterne. Formand raser Formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), er ikke imponeret: - Jeg vil betegne det her som "de korslagte armes politik", for når nu Socialdemokraterne har sørget for at afsætte penge til de nye gæstedagplejere i budgettet, så kan det ikke nytte noget, at man nu kommer og foreslår noget andet. Jeg troede, at budgetdebatten var forbi, siger han. I den borgerlige lejr står Gert Andersen (K) imidlertid ved sin indstilling. - Vi har ikke været indstillet på at udvide servicen på det her område. Vi ville hellere bruge pengene på ikke at gennemføre de af S foreslåede forringelser på folkeskoleområdet. Det var det, vi gik til valg på, og det er dét, vi står ved, siger han. Sørn Nordhald er ikke mere imponeret af dén grund: - Jeg er efter det her spændt på at se, om de nu også vil stemme imod byggeriet af en ny Hals Børnehave og igangsætningen af anden etape af Hals Skoles renovering, siger han med henvisning til den kendsgerning, at V og K i deres budgetforslag for 2003 ikke havde hverken Hals Børnehave eller anden etape af skolerenoveringen i Hals med på anlægssiden. Mærkbar forbedring Er Sørn Nordhald skuffet over V- og K-politikernes opførsel i kulturudvalget, så slår han til gengæld fast, at der med de nye gæstedagplejere bliver tale om en mærkbar serviceforbedring for både dagplejerne, børnene og forældrene. - Vi har haft mange klager fra forældre over, at deres børn kommer ud til alt for mange forskellige dagplejere, når deres egen dagplejer er syg. En familie oplevede sågar, at deres barn i dets dagplejeperiode nåede at være hos 12 forskellige dagplejere. Det duer ikke, konstaterer Sørn Nordhald, der endvidere peger på, at de nye gæstedagplejere vil tjene til at sikre, at børnene kommer hos den samme gæstedagplejer, når deres egen er syg. - Det skaber mere tryghed for de små, hvis det er kendte ansigter og vante rammer, de møder, så det er en fordel for både børnene og deres forældre. Men det er også en fordel for dagplejerne, at de ikke så ofte som før får et femte barn at passe, når der er sygdom blandt dagplejerne, slutter udvalgsformanden.