Politisk eller saglig?

LEDER Var beslutningen om at stoppe (eller udskyde) gifttransportskib...

Ifølge miljøminister Karen Ellemann er der ingen saglige argumenter for at stoppe transporten af 6100 ton HCB-giftaffald fra Australien - der er kun politiske. Den lader vi lige stå et øjeblik. Saglighed er med andre ord noget helt andet end politik. På samme måde understreger Karen Ellemann, at hun på den ene side ikke ligger under for nogen som helst form for pres - det handler med andre ord ikke om at kunne tælle til 90 mandater i Folketinget - men på den anden side er beslutningen om i første række at udskyde gifttransporten truffet ud fra en udbredt følelse af manglende tryghed: "Det er alene min politiske beslutning, og den er taget, fordi der er skabt så ekstremt meget utryghed i befolkningen. Så det er ikke rigtigt at lade skibet sejle nu. Man kan knap nok smække med døren på Kommunekemi, før der ringes 112". Omvendt kommer miljøministeren næppe udenom, at der i sagen om gifttransporten har forekommet så mange halve sandheder og kvarte (bort)forklaringer, at det i sig selv kan have været med til at skabe utryghed - og hvad var det i øvrigt for noget med pludselig at ville sikre skærpet beredskab midt i det hele, som om det ikke allerede var aftalt på plads? Som udgangspunkt var der vel egentlig ikke noget i vejen for, at Kommunekemi i Nyborg godt kunne have håndteret den farlige miljøgift på samme måde, som firmaet har håndteret så meget andet - men hvis Danmark ikke vil tage imod giften, bliver det vel bare andre lande, der skal håndtere den. Trods alt er det vel for naivt at tro, at gifttransporten forsvinder, bare fordi Danmark pludselig afviser en én gang indgået aftale - en beslutning, som nu kan risikere at koste landet en større millionerstatning. Et af de mest uhyggelige perspektiver er, at Greenpeace og andre har truet med sabotage mod gifttransportskibet - og hvis det på trods af alle sikkerhedsforanstaltninger havde betydet udslip, hvem ville mon i givet fald have påtaget sig ansvaret for det? Greenpeace og andre?