Politisk enighed: 7. klasser samles fra august

Politikerne stod fast trods massive demonstrationer foran rådhuset

REBILD:En massiv demonstration mødte politikerne foran rådhuset i Støvring onsdag morgen. Politikerne stod og besluttede på det efterfølgende møde i økonomiudvalget at kommunens 7. klasser fra næste skoleår skal samles på overbygningsskolerne. - Selvfølgelig gør det indtryk, når et lokalsamfund stiller sig op og protesterer mod de beslutninger, vi tager. Men vi er netop valgt til at træffe de vanskelige beslutninger, hvis vi mener, at de er rigtige, siger borgmester Anny Winther (V). Økonomiudvalget fulgte indstillingen om samling som et enigt børne- og ungdomsudvalg har lagt frem. Det ventes at blive en form sag, når byrådet træffer den endelige beslutning 31. januar. Anny Winther understreger, at samlingen af 7. klassetrin ikke er begyndelsen til enden for de små landsbyskoler. Tværtimod mener hun. - Beslutningen er et signal om, at vi gerne vil beholde de yngste elever på de små skoler. Ellers var det en helt anden dagsorden, vi skulle arbejde efter, siger Anny Winther. I en stadig mere globaliseret verden stilles der store krav til Folkeskolen om at sikrer, at eleverne bliver bedst muligt klædt på til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er argumentet bag økonomiudvalgets beslutning. - Det kræver at vi styrker udskolingen fra 7. til 9. eller 10. klasse. Når 7. klasserne samles på færre skoler giver det mulighed for større faglige lærerteams med sidefagsuddannede lærer, siger Anny Winther. Kun Leon Sebbelin (R) stemte imod. - I den radikale gruppe har vi fundet mange gode argumenter for ikke at samle 7. klasse i de mange høringssvar, der er kommet, siger Leon Sebbelin, der blandt andet peger på den faglige styrke i lærerteamet i at have 7. klasse på de mindre skoler samt udvikling og styrkelse af de mindre bysamfund.