Gandrup

Politisk enighed om nye fortove

HALS:Under budgetforhandlingerne var der fuld enighed om at etablere otte nye fortovsstrækninger som kan være færdige med udgangen af 2006. Ved udstykningen på Jacob Severins Vej kommer der et fortov og forbinder Engvej til Jacob Severins Vej med 190 m. (133.000 kr). I V. Hassing etableres et 110 m. fortov fra Bymarken ud til Haslundparken, da der går en del ud til boligområdet. (97.000 kr.). Ligeså kommer der et fortov på 135 m. langs Aslundvej fra Bakkedraget ud til Norbyvej i V. Hassing. (160.000 kr.). Og så etableres der et fortov på Aalborgvej til skolen i V. Hassing. (200.000 kr.). I Hals kommer der et fortov ud til udstykningen ved Pastor Nielsens Vej fra Hals Hotel på 100 m. (131.000 kr.). Børnehaven i Ulsted bliver forbundet med et 110 m. fortov langs Nørtoftvej. (77.000 kr.). Borgergruppen i Ulsted har ønsket et fortov langs Houvej fra Clementshave til Kirkestien. Ca. 100 m. (117.000 kr.). I Gandrup etableres der et fortov langs Teglværksvej fra Stationsvej til Aalborgvej, som foreslået af Borgergruppen i Gandrup. (680.000 kr.).