Lokalpolitik

Politisk enighed på havnefronten

Borgmester og viceborgmester er enige om, at trafikhavnen hverken skal afvikles eller udvikles

HADSUND:Politikerne deler ikke det optimistiske syn på Hadsund Trafikhavns fremtid, som Søerhvervsgruppen har gjort sig til talsmænd for - blandt andet i NORDJYSKE i går. Gruppen mener, at der er så gode tider på vej for nærskibstrafikken, at byrådet må sikre - og helst også udvikle - trafikhavnen. Hverken borgmester Karl Christensen (S) eller viceborgmester Mogens Jespersen (V) er dog indstillet på, at der skal ske en udvidelse af aktiviteterne på havnen. Til gengæld mener de - i øvrigt i tråd med byrådets seneste beslutning vedrørende havnen - at de nuværende skal have lov til at fortsætte. De afviser - hver for sig - at der eksisterer en såkaldt "skjult dagsorden" om at lukke trafikhavnen, sådan som gruppen mener. Borgmesteren siger derimod, at han glæder sig over, at der melder sig personer i debatten med et andet synspunkt. Og han understreger, at der bliver tid for den debat, inden byrådet lægger sig fast på, hvad der skal ske med det område ved havnen, hvor der i dag er tømmerhandel. Kommunen har for nylig købt området, som erhvervsfremstødet Concept Hadsund lægger planer for, og det er frygten for, at dét skal betyde boliger på havnen, der fik Karsten Olesen til at tage initiativ til Søerhvervsgruppen. Karl Christensen understreger, at det er "byrådet og kun byrådet", der har kompetence til at afgøre, hvad der skal ske med området. En naiv tro. Borgmesteren har dog samtidig svært ved at følge gruppens trafikale forudsigelser og synspunkter. Generelt tror han ikke længere på, at skibstrafikken står foran den nye æra, som en trafikrapport for få år siden forudsagde. - Den fik mig til at nære en naiv tro på, at godstransport kunne flyttes fra gummihjul til søvejen, men virkeligheden blev en anden, konstaterer borgmesteren, der heller ikke tror på, at havnen i Hadsund er udstyret til at kunne spille en væsentlig rolle i et fremtidigt trafikbillede. Borgmesteren mener, at nutidens virksomheder i høj grad baserer sig på at kunne få leveret fra dag til dag, og derfor ikke "binder kapital i nærlagre", og så undrer han sig lidt over gruppens eksempel om, at ét skib kan klare en korntransport, som ville kræve 100 lastbiler. - Hvad så når kornet kommer frem? Det flytter sig jo ikke af sig selv, siger Karl Christensen, der ikke finder det tillokkende at have 100 lastbiler ind igennem byen. Mogens Jespersen mener slet ikke, at området kan bære den belastning, som nye erhverv vil indebære. Dét løb var kørt, da man fik amtets nej til at anlægge en vej fra trafikhavnen til Himmerlandsgade, mener han. De to politikere refererer i øvrigt begge til, at det lokale erhvervsliv ikke er synderligt interesseret i at benytte havnen, udover Dan-Service, der reparerer skibe i havnen. Og deres enighed på havnefronten strækker sig også til, at de ikke vil se havnen i Hadsund som oplagsplads for skibe, der er på vej til at blive udfaset, og at der enten må nye aftaler eller prisstigninger til for at forhindre den praksis. Og så har de begge svært ved at få øje på havnens rent forretningsmæssige gevinst for Hadsund Kommune, uden de dog vil gøre det til noget afgørende argument for havnens fremtid.