Lokalpolitik

Politisk flertal for indgreb i turiststrid

Flertallet af politikere har mistet tålmodigheden med turistforeningerne i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND:Et flertal af politikerne i sammenlægningsudvalget (den nye kommunalbestyrelsen i den vesthimmerlandske storkommune, red.) har mistet tålmodigheden med de stridende turistforeninger i Vesthimmerland. Flertallet er klar til at gribe ind i striden mellem turistforeningen i Løgstør på den ene side og de øvrige turistforeninger i Vesthimmerland på den anden side. Det viser et rundspørge foretaget af NORDJYSKE Medier til samtlige 27 medlemmer af sammenlægningsudvalget. Politikerne går ind i striden efter at turistforeningerne i flere omgange forgæves har forsøgt at komme med fælles oplæg til politikerne omkring den fremtidige turiststruktur i Vesthimmerland. Hver gang er turistforeningerne gået fra hinanden. Striden går blandt andet på, at foreningen i Løgstør vil give mere indflydelse til turisterhvervene end de øvrige foreninger vil. I stedet har de nu sendt hver sit oplæg til politikerne. Turistforeningen i Løgstør har sendt sit eget forslag til politikerne, mens turistforeningerne i Aars og Farsø samt repræsentanter for turisterhvervet i Aalestrup har sendt et samlet oplæg. Borgmester Jens Lauritzen, Løgstør, der også er borgmester i en nye vesthimmerlandske kommune, slog forleden i NORDJYSKE Medier til lyd for, at politikerne i sammenlægningsudvalget nu må tage over, mens borgmester Knud Kristensen, Aars, der også er medlem af sammenlægningsudvalget, kort efter gik i avisen med et forslag om, at alle turistforeningerne en sidste gang må sætte sig sammen i et forsøg på at komme med et fælles oplæg. Flertallet af politikerne i sammenlægningsudvalget mener imidlertid, at det vil være formålsløst at tvinge turistforeningerne til forhandlingsbordet igen. Selvom NORDJYSKE Mediers rundspørge til de 27 medlemmer af sammenlægningsudvalget viser flertal for Jens Lauritzens tanker om et indgreb nu, så viser rundringen også, at der internt i de politisk grupper er meget stor uenighed. Kun de seks socialdemokrater har en samlet holdning. Ifølge Martin Glerup er alle seks klar til et politisk indgreb nu. Venstre er dybt splittet på spørgsmålet - det samme er de konservative. SF og Borgerlisten går ind for et politisk indgreb. De Radikale har ikke taget stilling.